ALUMNI VŠB-TUO

Ještě nejste členem Alumni sítě? Ideální čas to změnit! Nová adresa nebo e-mail? Aktualizujte své údaje a zůstaňte v kontaktu.
animace

Karta absolventa VŠB-TUO

Studentské slevy i po 26. narozeninách? Žádný problém. Zahoďte propadnutý ISIC a pořiďte si radši Kartu absolventa.

 
Proč se stát členy Alumni

Jste u nás poprvé? Nechce se vám pátrat po všech informacích? Máme pro vás TOP 5 výhod, proč být členem naší absolventské sítě. Přidejte se.


Když to funguje u souseda, chcete to také, říká absolvent Michal Židek

Michal Židek se narodil před 40 lety v Ostravě, vystudoval Vysokou školu báňskou a má v moravskoslezské metropoli rodinu. Většinu pracovních dní ale tráví v Praze, jako člen vedení společnosti ČEZ ESCO, která je vlajkovou lodí nového ČEZ. Tržby ČEZ ESCO stoupají o desítky procent a společnost chce svoje knowhow začít vyvážet i do zahraničí.
info-image

Přepis: Právo, Severní Morava a Slezsko, str. 11, 24.6.2017

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL REALIZACE SPOLEČNOSTI ČEZ ESCO MICHAL ŽIDEK: Když to funguje u souseda, také to chcete

Michal Židek se narodil před 40 lety v Ostravě, vystudoval Vysokou školu báňskou a má v moravskoslezské metropoli rodinu. Většinu pracovních dní ale tráví v Praze, jako člen vedení společnosti ČEZ ESCO, která je vlajkovou lodí nového ČEZ. Vlajkovou lodí, která se zaměřuje především na zavádění energetických úspor a instalaci malých zdrojů elektřiny a tepla přímo ve firmách či městech a obcích. Po tomto novém směru v energetice je teď velká poptávka. Tržby ČEZ ESCO stoupají o desítky procent a společnost chce svoje knowhow začít vyvážet i do zahraničí.

Slýcháme, že energetika prochází největší revolucí za poslední desítky let. Co se děje?
Ty změny jsou obrovské. Lidé znají dění okolo dotací do obnovitelných zdrojů, ale má to mnohem širší pozadí. Energetické technologie rychle zlevňují, protože v souvislosti s ekologickými trendy se mohutně investuje do rozvoje, a to přináší výsledky. Co dříve nedávalo finančně smysl, ho najednou dává. Naším cílem je zprostředkovat tahle řešení i zákazníkům. Energetika donedávna vypadala tak, že se elektřina vyrobila v elektrárně a pak se po drátech poslala spotřebiteli, dnes už to funguje i obráceně.

Jak to myslíte?
Ze spotřebitelů se také stávají výrobci. Řekněme, že máte firmu a odebíráte elektřinu ze sítě, ale nejste spokojen, že v ní třeba mírně kolísá napětí – není to dobré pro výrobu. Pořídíte si třeba kogenerační jednotku nebo fotovoltaiku s bateriemi, která vám zajistí bezpečnost dodávek a stabilní napětí, zároveň ale máte občas přebytky, které můžete prodat obchodníkovi jako ČEZ ESCO.

O fotovoltaikách se mluví hlavně v souvislosti s těmi na polích nebo na rodinných domech…
Ano, koneckonců i v Moravskoslezském kraji instalujeme solární elektrárny na střechy domů. Je tady o ně velký zájem. Lidé tu mimochodem více než jinde, zdůrazňují ekologické hledisko.

Víc než v ostatních krajích?
A n o , podobné je to například na Ústecku, tedy v další uhelné pánvi. Tam, kde se dlouhodobě řeší kvalita vzduchu, chtějí lidé sami přispět. Řeknu příklad. Pokud si pořídíte na vlastní dům elektrárnu o výkonu zhruba čtyři kilowatty, což je taková běžná velikost, tak za 30 let snížíte emise oxidu uhličitého (CO) o víc než 100 tun oproti tomu, kdyby se stejné množství vyrobilo z uhlí. To je pěkně velká úspora pro životní prostředí a vaše okolí.

Vidíte v našem regionu podobný přístup i u firem?
Příklon k ekologii je stále intenzivnější. Opět to souvisí s uvažováním celého kraje. Jedna věc jsou normy nastavené zákonem, druhá věc je, že když někde působíte, chcete mít v regionu i dobré jméno. Pokud investujete do ekologických úspor, chováte se ekonomicky i ekologicky zároveň a dobrá pověst je další bonus. Koneckonců polovina zaměstnanců ČEZ ESCO, což je přes 500 lidí, pracuje právě v našem kraji. Je tu energeticky náročný průmysl, u kterého každá malá investice do úspor může přinést obrovské výsledky.

Vraťme se ještě na chvíli k fotovoltaikám, pořizují si je i firmy? K čemu jim jsou?
Ano, o tom se tolik nemluví, ale fotovoltaiky mohou být pro firmy velmi užitečné. Mají rychlou návratnost a instalujeme jich stále více. Kromě úspor nákladů za elektřinu je hlavní výhodou fotovoltaiky s bateriemi to, že podniky nemusí platit tak vysoké poplatky za rezervovaný příkon, což jsou úspory v řádu desítek tisíc korun měsíčně. Majitelé se také vyhnou vysokým pokutám za překročení této kapacity. Další věc je, že si tím firmy vylepšují kvalitu produkce.

Jak to myslíte?
Kogenerační jednotka nebo fotovoltaika s bateriemi jednak vykrývá spotřebu ve špičkách, kdy je elektřina ze sítě drahá, jednak si také podnik pojišťuje bezpečnost dodávek, což je pro řadu firem důležitější než úspora samotné elektřiny, která je dnes u různých dodavatelů prakticky stejná. Když kolísá napětí v síti, mohou se stroje zastavit nebo začít vyrábět zmetky. Proto dodáváme systémy, které se oka mžitě zapnou, jakmile kolísání napětí zaznamenají, a k omezení výroby nedojde. Máme zřejmě řešení i pro velké provozy, které si s fotovoltaikou nebo kogeneračkou nevystačí.

Kdo jsou vaši nejvýznamnější zákazníci v Moravskoslezském kraji?
Těch je řada, nemůžu jmenovat všechny, snad mi to odpustí. Určitě mezi ně patří ArcelorMittal, kde jsme modernizovali tepelné hospodářství ve válcovnách ve Frýdku. Renovovali jsme osvětlení pro Hyundai Dymos nebo společnost Kovona System, mezi naše významné zákaz níky patří i Třinecké železárny a mnohé další firmy.

Je o renovaci osvětlení mezi firmami teď velký zájem?
Ano. A nejen mezi firmami. Vidíme tam podobný trend jako třeba u fotovoltaiky. Ta technologie si jednoduše „sedá“. Dřív firmy u LED technologií nevěřily v rychlou návratnost, v kvalitu barvy technologií, nevěřily v to, že to může fungovat v prašném prostředí. Ale je to jako v běžném životě – když vidíte, že to funguje u souseda, tak to chcete mít také (smích).

Kolik lze pomocí LED technologií uspořit?
Nedodáváme jen technologie, dodáváme celou optimalizaci systému, takže se to nedá říct tak jednoduše. Abych dal příklad. Máme například rekonstruovat pět hal a všechny osadit LED svítidly. Třeba ve skladu ale navrhneme méně intenzivní osvětlení, v kontrole kvality zas intenzivnější, protože tady je to potřeba, vyplatí se to. Někde zas instalujeme pohybová čidla, která zapínají osvětlení, jen když se tam někdo pohybuje apod. Celkově se jedná o úspory přesahující tu 50, tu 70 procent. Renovujeme a provozujeme i osvětlení i pro města a obce.

I provozujete?
Máme je ve správě. Renovovali jsme a spravujeme veřejné osvětlení pro víc než 80 obcí a měst. V regionu jsme také pro řadu nemocnic, škol a dalších veřejných objektů od základu změnili energetické hospodářství, takzvanou EPC formou. Šlo například o deset krajských škol a dvě nemocnice, kde během deseti let přímo ve smlouvě garantujeme úsporu 200 miliónů korun. V EPC jsme jedničkou na českém trhu a desítky milionů korun ročně díky nám šetří i instituce jako Národní divadlo či Rudolfinum. Věnujeme se také intenzivně konceptu chytrých měst, a i tady spolupracujeme s krajem na tom, jak zdejší region udělat, co nejvíc „smart“ z pohledu energetiky.

Mutace: Severní Morava a Slezsko,


© 2018 VŠB-TU Ostrava