Časopis Alumni VŠB-TUO

Časopis Alumni VŠB-TUO přináší absolventům informace o dění na univerzitě, realizovaných akcích, programech a aktivitách Alumni a dalších zajímavostech, příbězích úspěchu a událostech spjatých s univerzitou.

Absolventům je rozesílán na základě uvedené adresy při registraci do absolventské sítě Alumni a také je distribuován na univerzitě a spolupracujícím firmám. Od roku 2016 vychází 2x ročně, v měsících červnu a prosinci.

Máte námět nebo chcete zaslat příspěvek do časopisu Alumni VŠB-TUO? Napište nám na alumni@vsb.cz.

Chcete v časopisu inzerovat? Přečtěte si podmínky inzerce.

Ročník: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012,

© 2019 VŠB-TU Ostrava