Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

odhaleni_bartos

Ing. Pavel Bartoš

narozen 19. srpna 1951, Ostrava

Na Vysoké škole báňské v Ostravě ukončil studium na Fakultě strojní v oboru silnoproudá elektrotechnika v roce 1976. Poté postgraduálně studoval obor Hlubinné dobývání uhlí na Hornicko-geologické fakultě.

Po ukončení studia na vysoké škole nastoupil na OKD – Důl Prezident Gottwald, po roce 1990 byl důl přejmenován na OKD – Důl František.

Na dole zastával různé technické funkce, po revoluci až do roku 1993 zastával funkci hlavního inženýra dolu. V závěru roku 1993 byl spoluzakladatelem společnosti FITE a.s., která k 1. 1. 1994 odkoupila od OKD a.s. bývalou „Báňskou vývojovou základnu“. Od vzniku společnosti FITE a.s. se stal jejím předsedou představenstva a generálním ředitelem, obě funkce vykonával nepřetržitě až do roku 2021.

Zastával řadu mimopracovních funkcí. Byl řadu let viceprezidentem Hospodářské komory ČR, byl dlouhodobým předsedou Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, prezidentem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, členem Správní rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a členem Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii.

Prakticky celý život byl spojen s rozvojem techniky a technologií, počátkem devadesátých let byl iniciátorem prvého, z povrchu dálkově řízeného, porubu v ČR na Dole František. Také společnost
FITE a.s. pracuje výhradně s velmi četnými inovacemi v oblasti báňských technologií a ekologie, uplatňujících se na trzích České republiky, Slovenska, Polska, Ruska, Ukrajiny, Vietnamu a Číny.

Často publikoval a přednášel v oblastech energetiky, těžby surovin, ekologie a odpadového hospodářství, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů a vědy a výzkumu. Inicioval vznik konference Odpady 21, která sloužila jako široká odborná platforma pro diskusi a formulaci praktických řešení v oblasti odpadového hospodářství. Je autorem a spoluautorem řady vynálezů, patentů, autorských osvědčení a průmyslových vzorů. Podílel se na vzniku výzkumných center Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Za svou dlouholetou činnost obdržel řadu ocenění, a to dvakrát pamětní medaili Georgia Agricoly za rozvoj českého hornictví a za osobní přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje v oblasti vědy a výzkumu, za rozvoj Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Získal polská ocenění za rozvoj česko – polské spolupráce, byl oceněn jako Podnikatel roku Moravskoslezského kraje 2009 a obdržel platinový „Řád vavřínů“.

Pavel Bartoš zemřel 25. března 2021.

Videozáznam z ceremoniálu