Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts

New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts
Ve dnech 10.-14. září 2018 se konal na naší univerzitě už 8. ročník česko-japonského workshopu New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts.

Ve dnech 10.-14. září 2018 se konal na naší univerzitě už 8. ročník česko-japonského workshopu New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts, který se koná každé dva roky. Na konferenci přijelo více než 100 odborníků nejen z Japonska a České republiky, ale také z Číny, Jižní Koreje, Polska, Francie, Belgie a Ukrajiny. Setkání bylo zaměřeno na výměnu zkušeností v oblasti technických aplikací lomové mechaniky, na metody hodnocení selhání konstrukčních částí, a na kvantifikaci jejich spolehlivosti a bezpečnosti v provozu. Velká část příspěvků byla orientována na metody transferu vědecko-výzkumných výsledků do technické praxe a řada z nich se týkala i technologií modifikace nanostrukturních materiálů. 

Workshop zahájil prorektor pro vědu a výzkum VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Petr Praus, PhD. Účastníky přivítala krátkým proslovem také děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. Odborný garant této akce, prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., ve svém úvodním projevu hovořil o cílech workshopu a zdůraznil, že se jedná již o tradiční setkání předních českých a japonských odborníků tentokrát na půdě VŠB-TU Ostrava. Za japonskou stranu účastníky workshopu oslovil prof. Osamu Umezawa z Yokohama National University, který se spolu s prof. Hiroshi Fukutomim, Dr. Kunio Hasegawou, prof. Ing. Ivo Dlouhým, CSc. z AV ČR a doc. Ing. Janem Sieglem, CSc. z ČVUT Praha na přípravě této akce spolupodílel. Slavnostního zahájení se se svým proslovem účastnil i velvyslanec Japonska v České republice Jeho Excelence Kaoru Shimazaki. Plenární přednášku na aktuální téma hodnocení lokálních mechanických vlastností v průběhu provozu technologických zařízení a odhady jejich zbytkové životnosti: Overview of Testing and Evaluation Methods for Materials and Structural Parts prezentoval Dr. Tadashi Ishikawa z Nippon Steel - Sumkin Technology.

Kromě profesorů a vědeckých pracovníků z japonských univerzit Gunma, Kagoshima, Ibaraki,  Hirosaki, Yokohama, Kanagawa a Tokyo Technological Institute se semináře zúčastnili také zástupci výzkumu z Japan Atomic Energy Agency, Frontics, Nippon Steel - Sumkin Technology, JFE Steel Corp. S hodnotnými příspěvky vystoupili i zástupci Kielce University of Technology a Opole University of Technology z Polska, z čínské Hubei University of Technology a korejské Seoul National University. Česká strana byla zastoupena pořádající VŠB-TU Ostrava, ČVUT Praha, ÚFM AV ČR Brno, Ústavem termomechaniky AV ČR Praha, ÚJP Praha a Comtes FHT.

V průběhu tří dnů bylo ve třinácti sekcích prezentováno celkem 62 příspěvků, většina z nich bude uveřejněna ve zvláštním čísle časopisu Key Engineering Materials, které se připravuje. Příjemným zakončením workshopu byla exkurze s kulturním programem v jihomoravských vinných sklepích. Pro zájemce je celý program workshopu i a anotacemi příspěvků uveden na webových stránkách.

Vloženo: 22. 10. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět