Příležitosti týdne

Pracovní příležitosti

Filtrovat dle oborů:

Systémový specialista (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)

Nabídka pracovní příležitosti.
info-image

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, nabízí absolventům magisterského studia na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava (nejlépe z oboru pozemního stavitelství) možnost uplatnění nabytých vědomostí, v zaměstnaneckém poměru, při výkonu odborných činností na stavebním oddělení.

Náplň práce

Zaměstnancům nabízíme samostatný výkon odborných činností odpovídající požadované kvalifikaci na pracovišti v Ostravě.

Požadavky

Absolvent magisterského studia na Fakultě stavební (nejlépe z oboru pozemního stavitelství).

Pro bližší informace ohledně požadavků v profesní oblasti kontaktujte:
Ing. Vladimír Zapletal (přednosta Správy nádražních budov): tel. 972 766 240, email: ZapletalV@szdc.cz.

Nabízíme

 • profesní růst v rámci kariérního řádu,
 • odpovídající platové ohodnocení,
 • místo výkonu činností v regionu Moravskoslezského kraje,
 • režijní výhody pro cestování vlaky ČD a ŽSR na území České i Slovenské republiky zdarma (resp. za roční poplatek 1100,- Kč),
 • volné mezinárodní jízdenky FIP do většiny zemí Evropy a další benefity, garantované Podnikovou kolektivní smlouvou:
  • 30 dní dovolené v kalendářním roce,
  • příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění zaměstnance,
  • příspěvky zaměstnavatele na dovolenou zaměstnance a jeho rodinných příslušníků (včetně příspěvků na tábory dětí),
  • finanční odměny při dosažení životního i pracovního jubilea,
  • pracovní dobu 37,5 hodiny týdně v pružné pracovní době.

Kontakt

Bc. Ivana Čechová (vedoucí oddělení sociálního, práce a mezd): tel. 972 766 190, email: Cechova@szdc.cz.


© 2019 VŠB-TU Ostrava