Příležitosti týdne

Pracovní příležitosti

Odborný asistent (Fakulta strojní)

miniatura
9. 7. 2018
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta Katedry matematiky a deskriptivní geometrie.

© 2018 VŠB-TU Ostrava