Příležitosti týdne

Pracovní příležitosti

Odborný asistent (Katedra obrábění, montáže Fakulty strojní VŠB-TUO )

13.9.2017
Děkan Fakulty strojní vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst odborných asistentů Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie Fakulta strojní VŠB-TUO

Odborný asistent (Katedra energetiky Fakulty strojní VŠB-TUO)

13.9.2017
Děkan Fakulty strojní vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta Katedry energetiky Fakulty strojní VŠB - TU Ostrava.

Odborný asistent (Fakulta strojní, VŠB-TUO)

11.9.2017
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení jednoho místa odborného asistenta na Katedře aplikované mechaniky.

Vedoucí katedry (Fakulta strojní, VŠB-TUO)

miniatura
11.9.2017
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa vedoucího Katedry energetiky (361) a Katedry aplikované mechaniky (330).

Vývojář (Centrum informačních technologií VŠB - TU Ostrava)

miniatura
1.9.2017
Přijmeme vývojáře zaměřeného na rozvoj knihovních informačních systémů.

© 2017 VŠB-TU Ostrava