Příležitosti týdne

Pracovní příležitosti

Výběrová řízení na pozice vedoucích tří kateder (Fakulta stavební, VŠB - TU Ostrava )

miniatura
13. 5. 2019
Děkan Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava vypisuje výběrové řízení na obsazení míst vedoucích Katedry městského inženýrství, Katedry architektury a Katedry dopravního stavitelství.

Vedoucí Experimentálního stavebního centra (Fakulta stavební, VŠB - TU Ostrava )

miniatura
13. 5. 2019
Děkan Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího Experimentálního stavebního centra.

Marketingový specialista (Kariérní centrum VŠB-TUO)

miniatura
6. 5. 2019
Prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem VŠB-TUO vypisuje výběrové řízení k obsazení místa na pozici Marketingový specialista pro Kariérní centrum.

Pracovník projektového oddělení (Fakulta strojní)

miniatura
8. 4. 2019
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení 1 místa pracovníka projektového oddělení Fakulty strojní

© 2019 VŠB-TU Ostrava