Skip to main content
Skip header

The first diploma thesis of the Restoration workshop

The first diploma thesis of the Restoration workshop
Restaurátorská dílna naplňuje cíl zapojit studenty univerzity do restaurátorských prací dílny s využitím moderních technologií (3D scan, 3D tisk, tvorba a vizualizace 3D modelů).

Diplomová práce s názvem Zhodnocení technického stavu motocyklu Jawa 250 byla zpracována a následně obhájena v akademickém roce 2019/2020 panem Bc. Vítem Kosteckým na pracovišti 340 - Katedra výrobních strojů a konstruování v rámci navazujícího magisterského stupně studia na FS VŠB-TU Ostrava v oboru Konstrukční a procesní inženýrství (3909T001), specializace Technická diagnostika, opravy a udržování (3909T001-72).

Cílem práce bylo zjištění technického stavu historického motocyklu Jawa 250 z roku 1939, volba vhodných metod a postupů prací ke zhodnocení a obnovení funkčnosti stroje s důrazem kladeným na maximální zachování původních dílů a povrchových úprav. Díky opravdovému nadšení studenta a množství hodin strávených nejen při práci v dílně, ale také zkoumáním řady historických pramenů, se podařilo stanovených cílů opravdu dosáhnout. Množství práce odvedené týmem Restaurátorské dílny nejlépe dokumentuje koláž stavu motocyklu před a po renovaci.

Restaurátorská dílna, která vznikla na Fakultě strojní, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, si připsala další dílčí úspěch v podobě zpracování a úspěšné obhajoby Diplomové práce. Restaurátorská dílna tak zcela jednoznačně udělala další krůček k naplnění jednoho ze svých mnoha smělých cílů, kterým je, mimo zhodnocování sbírky historických motocyklů a zviditelnění a propagace Moravskoslezského kraje a VŠB-TU Ostrava, především zapojování studentů univerzity do restaurátorských prací dílny s využitím moderních technologií (3D scan, 3D tisk, tvorba a vizualizace 3D modelů).

Created: 24. 6. 2020
Category:  News
Department: 340 - Department of Machine and Industrial Design
Back