Skip to main content
Skip header

KNX Condensed Practical Basic

KNX Condensed Practical Basic
KNX Condensed Practical Basic

V termínu od 15.09.2022 do 16.09.2022 proběhl v certifikovaném tréninkovém středisku KNX na katedře Kybernetiky a Biomedicínského inženýrství (Fakulta Elektrotechniky a Informatiky) na VŠB TU Ostrava kurz KNX Condensed Practical Basic pro získání certifikátu KNX partner v souladu spodmínkami stanovenými asociací KNX se sídlem v Bruselu (knx.org).

Účastníci úspěšně absolvovali základní kurz KNX s praktickým výcvikem a závěrečnou zkouškou. Zkouška základního kurzu KNX BASIC se skládala z teoretické zkoušky na základě jednotné dokumentace KNX s následujícími tématy (KNX Systémové argumenty, KNX Přehled systému, KNX Topologie TP, KNX Sběrnicové přístroje TP, KNX Instalace TP, KNX RF, KNX Uvedení do provozu ETS, KNX Diagnostika a vyhledávání chyb ETS) a z praktické zkoušky (projektování, uvedení do provozu, diagnostika a vyhledávání chyb v projektu KNX).

 

https://www.vsb.cz/cs/detail-novinky?reportId=29937

http://knx-training.vsb.cz/terminy/

https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/community/training-centres/?country=&searchOption=name&searchTerm=VSB+TU&filter=Search

Created: 16. 9. 2022
Category:  News
Entered by:  Satin Dluhošová
Department: 450 - Department of Cybernetics and Biomedical Engineering
Back