Skip to main content
Skip header

43. Český Radiologický Kongres v Olomouci

43. Český Radiologický Kongres v Olomouci
„Význam pokročilých sensorů a metod zpracování signálu pro magnetickou rezonanci“

Zástupci naší katedry, proděkan prof. Radek Martinek a jeho doktorand Ing. Dominik Vilímek byli pozvání na odbornou přednášku v rámci 43. Českého Radiologického Kongresu v Olomouci. Vystoupili zde s přednáškou pod názvem „Význam pokročilých sensorů a metod zpracování signálu pro magnetickou rezonanci“. Popsali efektivní spolupráce naší Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství a Ústavu radiodiagnostiky Fakultní nemocnice Ostrava, zastoupeného přednostou kliniky, prof. Pavlem Eliášem a MUDr. Pavlou Hanzlíkovou. Profesor Radek Martinek byl zároveň předsedajícím sekce Technologie/Umělá inteligence. Mimo jiné byly prezentovány výsledky řešeného projektu "Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance" pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu.

Created: 6. 10. 2022
Category:  News
Entered by:  Satin Dluhošová
Department: 450 - Department of Cybernetics and Biomedical Engineering
Back