Skip to main content
Skip header

Co vše obnáší profese autorizovaného servisního technika

Co vše obnáší profese autorizovaného servisního technika
Ing. Marek Švejda

Dne 18. 10. byl zahájen cyklus přednáškových úterků na „FEJCE“. První přednášku pro zájemce o oblast Biomedicínského inženýrství přednesl vedoucí servisu společnosti Dräger medical s.r.o., pan Ing. Marek Švejda. Přednáška na téma „Co vše obnáší profese autorizovaného servisního technika lékařských přístrojů z hlediska vzdělání, legislativy a praxe“ trvala 1,5 hodiny a podnítila návštěvníky k rozsáhlé diskusi.

Další přednáška v rámci přednáškových úterků na téma „Technické pokroky v operativě dutiny děložní“, kterou přednese MUDr. Petr Kovář, proběhne již 25. 10. od 16:00 hodin, opět v přednáškovém sále EC2 na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Těšíme se na Vaši účast!

Created: 18. 10. 2022
Category:  News
Entered by:  Satin Medová
Department: 450 - Department of Cybernetics and Biomedical Engineering
Back