Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Josef Aldorf se narodil 29. října 1938 v Pelhřimově. Na VŠB vystudoval obor zaměřený na výstavbu dolů a jeho profesní život byl neodmyslitelně spjat s VŠB-TUO. Na univerzitě pracoval nepřetržitě od roku 1962, v letech 1977–1987 získal postupně titul docenta, doktora věd a profesora. V rámci svého pedagogického a vědecko-výzkumného působení na univerzitě zastával rovněž vedoucí funkce na úrovni univerzity, Hornicko-geologické fakulty a následně i nově založené Fakulty stavební.

Byl nositelem řady ocenění za pedagogickou, vědeckou a odbornou činnost, jako je medaile Georgia Agricoly VŠB-TUO, pamětní medaile České tunelářské asociace za mimořádné zásluhy o české podzemní stavitelství, cena Slovenského literárního fondu za vědeckou a odbornou literaturu a dalších. 

Byl školitelem řady kandidátů věd a doktorandů v oboru geotechnika a podzemní stavitelství, předseda a člen habilitačních a profesorských komisí v oboru geotechnika a podzemní stavitelství na VŠB-TUO a spolupracujících vysokých školách v ČR a SR. Inicioval také transformaci studijního oboru a zaměření výstavba dolů do oboru geotechnika a podzemní stavitelství a byl také dlouholetým garantem tohoto oboru na HGF a FAST. Autor řady odborných a vědeckých prací, expertíz a učebních textů v ČR i zahraničí. Zakladatel vědní oblasti mechanika podzemních konstrukcí v ČR.

Profesor Aldorf byl odborníkem využívajícím svých znalostí a zkušeností v mnoha odborných komisích, výborech a vědeckých radách podnikových, vědeckých, státních institucí a Akademii věd ČR a ve SR. Dlouholetý člen redakčních rad časopisů Tunel a Budownictwo gornicze i tunelowe (Polsko). Působil v expertních týmech pro výstavbu významných tuzemských i zahraničních tunelových i dalších geotechnických staveb.

Profesor Aldorf byl uznávanou a váženou osobností nejen pro své znalosti, zkušenosti, široký rozhled v různých oblastech lidské činnosti a schopnost svým zápalem motivovat studenty i mladší spolupracovníky k hledání a nalézání řešení komplexních geotechnických problémů, ale i pro svou vstřícnost a lidskost. Stopa prof. Aldorfa je významná nejen na úrovni naší univerzity, ale i v  odborných geotechnických kruzích a na mnoha stavbách v tuzemsku i zahraničí.

Pan profesor Josef Aldorf zemřel 22. 3. 2019.