Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Průkaz absolventa získá pouze ten absolvent, který je registrován v Absolventské síti Alumni, vyplní žádost, řádně zkontroluje zadané údaje a uhradí platbu ve výši 299 Kč (+ případně poštovné).

Výjimku tvoří absolventi, kteří za své vynikající studijní výsledky obdrží červený diplom. Tito absolventi, rokem 2016 počínaje, mají nárok na získání Karty absolventa zdarma. Podmínkou je podání žádosti o Kartu absolventa do půl roku po ukončení studia (po státnicích). Po této lhůtě nárok na Kartu absolventa zdarma zaniká.

Průkaz absolventa mohou získat také zaměstnanci VŠB-TUO, kteří jsou absolventi VŠB-TUO. Karta absolventa však nenahrazuje zaměstnanecký průkaz.

Po úspěšném procesu autentizace absolventa a provedené platbě bude žádost předána ke zpracování Kartovému centru VŠB-TUO. Absolvent bude o vystavení průkazu informován e-mailem. Průkaz si může absolvent vyzvednout osobně v Kartovému centru VŠB-TUO nebo mu může být zaslán poštou za poplatek na adresu uvedenou v žádosti. Poplatek pro zaslání po ČR činí 40 Kč, pro zaslání na Slovensko 80 Kč a pro zaslání do dalších zemí 90 Kč.

Místo osobního odběru

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Kartové centrum
místnost A 148, A 149 (přízemí budovy A - rektorát)

Karta absolventa nabízí tři typy benefitů

  • Univerzitní – platí neomezeně a průkaz není nutné prodlužovat
  • Partnerské – platí neomezeně a průkaz není nutné prodlužovat
  • Alive benefity – licence platí od data vydání do konce kalendářního roku a následující kalendářní rok. Po skončení platnosti licence Alive je možné prodloužit platnost revalidační známkou. Prodloužení licence není podmínkou dalšího užívání Karty v rámci univerzitních a partnerských benefitů. Tento bonusový program je zajišťován společností GTS Alive, s.r.o. Informace o prodloužení naleznete ve FAQ's.