Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zvolte typ účtu

Bc. / Ing. / Ph.D. a další

Student / Erasmus MBA a další

Osobní číslo

Osobní číslo je přiděleno při zápisu ke studiu/uzavření pracovního poměru (např. abc123).

Zapomněli jste osobní číslo? Pokračujte kliknutím zde

Osobní číslo

Osobní číslo je přiděleno při zápisu ke studiu/uzavření pracovního poměru (např. abc123).

Současní studenti a zaměstnaci VŠB-TUO naleznou své osobní číslo na studentské či zaměstnanecké kartě.

Zapomněli jste osobní číslo? Pokračujte kliknutím zde

Mám platný účet na VŠB-TUO

Platný účet na VŠB-TUO mají osoby se statutem studenta/zaměstnance, kteří absolvovali. Registrace probíhá standardním způsobem po zadání osobního čísla a hesla.

je přiděleno při zápisu ke studiu/uzavření pracovního poměru (např. abc123).

je při vzniku účtu nastaveno na rodné číslo (bez mezer a lomítek). Toto provizorní heslo je nutné bez odkladu změnit na jiné, jinak dojde při několika použitích rodného čísla k zablokování účtu.

Po přihlášení dojde k předvyplnění části registračního formuláře za použití osobních údajů a dalších informací z informačního systému EDISON (studijní evidence).

Více o systému jednotného přihlašování

Absolvoval jsem od 1.1.2008

je uživatelské jméno přiděleno při zápisu ke studiu/uzavření pracovního poměru (např. abc123).

Po přihlášení dojde k předvyplnění části registračního formuláře za použití osobních údajů a dalších informací z informačního systému EDISON (studijní evidence).

Pokud si nepamatujete osobní číslo, přejděte na manuální registraci

Mám platný účet na VŠB-TUO

Platný účet na VŠB-TUO mají osoby se statutem studenta/zaměstnance. Registrace probíhá standardním způsobem po zadání osobního čísla a hesla.

je přiděleno při zápisu ke studiu/uzavření pracovního poměru (např. abc123).

je při vzniku účtu nastaveno na rodné číslo (bez mezer a lomítek). Toto provizorní heslo je nutné bez odkladu změnit na jiné, jinak dojde při několika použitích rodného čísla k zablokování účtu.

Po přihlášení dojde k předvyplnění části registračního formuláře za použití osobních údajů a dalších informací z informačního systému EDISON (studijní evidence).

Více o systému jednotného přihlašování

Nemám platný účet na VŠB-TUO

je uživatelské jméno přiděleno při zápisu ke studiu/uzavření pracovního poměru (např. abc123).

Po přihlášení dojde k předvyplnění části registračního formuláře za použití osobních údajů a dalších informací z informačního systému EDISON (studijní evidence).