Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Petr Horyl se narodil 21. února 1943 ve Frýdku-Místku. V roce 1960 maturoval na Jedenáctileté střední škole v Místku, odtud pak odešel na Fakultu báňského strojnictví, kde získal v roce 1966 titul inženýr. Během svých studií se specializoval na strojní zařízení hutí. Po absolvování fakulty začal pracovat jako konstruktér – projektant ve VŽKG Ostrava (Vítkovické železárny Klementa Gottwalda). V prosinci 1969 se vrátil na Vysokou školu báňskou, kde o čtrnáct let později obhájil kandidátskou práci a získal titul kandidát věd (CSc.). V roce 1986 byl jmenován docentem pro obor Technická mechanika.

Od roku 1992 byl členem oborové rady „Aplikovaná mechanika“ na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava. O rok později se stal proděkanem pro vědu, členem vědecké rady fakulty a také předsedou Grantové komise tamtéž. O tři roky později (1999) byl zvolen proděkanem pro vědu a zahraniční styky Fakulty strojní a na přelomu milénia získal habilitaci pro obor Aplikovaná mechanika.

Prvního listopadu 2002 dosáhl na nejvyšší pedagogickou hodnost a stal se profesorem aplikované mechaniky. V letech 2002 - 2008 zastával funkci děkana Fakulty strojní VŠB-TUO. Technická univerzita v Košicích mu v roce 2010 udělila titul dr. h. c. Na naší univerzitě pracoval jako senior researcher v projektu IT4Innovations, od roku 2016 je externím specialistou při tomto projektu.

Už od svého nástupu na naši univerzitu se zabývá aplikovanou mechanikou se specializací na její numerické metody, je přednášejícím a také cvičícím na Fakultě strojní, školitel doktorandů dvou oborů na VŠB-TU Ostrava, člen a předseda řady habilitačních a jmenovacích komisí nejen na domovské Fakultě strojní, ale také na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně či na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci. Působí také ve vědeckých radách těchto fakult, krom toho také na strojních fakultách při univerzitách v Žilině a Košicích a na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Přednášel na řadě vědeckých konferencí a na letních školách v zahraničí, například ve Finsku nebo Polsku. Získal také dva zahraniční patenty.