Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Karel Mazanec se narodil 15. června 1925 v Plzni. Po maturitě byl totálně nasazen a pracoval jako zámečník v Kaolinových závodech, později u firmy Kovárny a strojírny Straka a spol. v Plzni. Po osvobození v r. 1945 nastoupil ke studiu hutního odboru na VŠB, které v roce 1949 ukončil s vyznamenáním.  Od roku 1951 působil jako vědecký aspirant na VŠB, současně pracoval ve Výzkumném ústavu metalurgickém VŽKG, kde se podílel na řešení otázek vývoje ocelí pro energetický průmysl a chemii. V roce 1962 mu byla udělena ve vědním oboru hutnictví, specializaci ocelářství, vědecká hodnost DrSc., docentem oboru nauka o kovech byl jmenován v roce 1964. Na základě vynikajících vědeckých výsledků byl v roce 1965 jmenován profesorem pro obor tepelné zpracování a zkoušení kovů. V letech 1976–1989 vykonával funkci děkana HuF VŠB.

Byl uznávaným pedagogem. Během své pedagogické činnosti vedl množství diplomových prací a vychoval více než 60 domácích a zahraničních kandidátů věd a doktorandů nejen v rámci VŠB, ale také ve Výzkumném ústavu metalurgickém VŽKG, Ústavu fyziky materiálu ČSAV Brno a Vojenské akademii Antonína Zápotockého Brno. Pracoval na řešení nosných vědecko-výzkumných úkolů celostátního významu, zejména úkolech speciální techniky a materiálového zabezpečení jaderně-energetického a chemického strojírenství.

Profesor Mazanec získal mnoho významných ocenění. Byl nositelem státní ceny, ceny ČSAV, zlaté plakety F. Křižíka a mnoha dalších ocenění. Byl světovým odborníkem v oboru materiálového inženýrství a fyzikální metalurgie a členem ČSAV a Francouzské metalurgické společnosti. Využíval svých znalostí a zkušeností v mnoha odborných komisích a výborech podnikových, vědeckých, státních a akademie věd a nelitoval žádného úsilí a času pro naplnění svého životního poslání. Jeden z neúnavných mohykánů vědy, pro které nebyla vědecká práce a související činnosti zdrojem peněz a vlivu, ale především uspokojením z nového poznání, dosažených výsledků a přínosu pro společnost. Touha po poznání, cílevědomost, vytrvalost a pracovitost byly mu vlastní.

Přestože profesor Karel Mazanec 3. 12. 2009 zemřel, jeho vědecký přínos k rozvoji oboru fyzikální metalurgie a materiálového inženýrství bude trvalý. Ocenění na chodníku slávy mu bylo uděleno In memoriam.