Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Genmjr. Ing. Miroslav Štěpán se narodil 13. dubna 1950. Na Vysoké škole báňské v Ostravě studoval v letech 1976 – 1982 obor technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.

Vedle požární ochrany se, zvláště po příchodu na ministerstvo vnitra v roce 1997, věnoval transformaci civilní ochrany a jejímu převedení z vojenského systému od ministerstva obrany k ministerstvu vnitra a jejímu sloučení s požární ochranou do jednoho celku v Hasičském záchranném sboru České republiky.

Stál jako spoluautor u zrodu a prosazování nové krizové legislativy, civilního nouzového plánování, havarijního plánování a ochraně kritické infrastruktury v Parlamentu ČR. Zasadil se o vybudování a fungování Integrovaného záchranného systému v ČR a o vznik a legislativní úpravu Hasičského záchranného sboru ČR. Stal se uznávaným odborníkem a propagátorem záchranářství nejen v ČR ale i v zahraničí, s četnou přednáškovou činností. K jeho pracovním úspěchům patří také úspěšné zvládání a řízení záchranných prací, především při rozsáhlých povodních v letech 1997 a 2002, otevření strukturálních fondů EU pro potřeby financování HZS, IZS a ochrany obyvatel, nebo vznik a zavedení bezpečnostního výzkumu v ČR.

Své celoživotní znalosti a zkušenosti zúročil také v pedagogické oblasti, kde od r. 2012 působí jako vysokoškolský učitel a odborný konzultant na úseku krizového řízení, civilního nouzového plánování a ochrany obyvatelstva. Ve veřejném životě je aktivní v řadě společenských organizací, zvláště pak v orgánech dobrovolné požární ochrany a Českého svazu včelařů. Předsedu základní organizace českého svazu včelařů vykonává od roku 1980 dosud.

V osobním životě vždy dával na první místo rodinu. S manželkou Jarmilou vychovali 3 děti. K jeho zájmům patří příroda, cestování a historie.

Genmjr. Ing. Miroslav Štěpán během své celoživotní kariéry obdržel více než 80 tuzemských i zahraničních vyznamenání, čestných medailí, odznaků a uznání a jako historicky první příslušník hasičského sboru byl 8. května 2001 prezidentem republiky jmenován do generálské hodnosti. Nemalou měrou se zasloužil o současnou vysokou úroveň záchranných složek, která je oceňována nejen v ČR, ale i v zahraničí.