Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jan Světlík se narodil 17. srpna 1958 v Jistebníku. V roce 1982 úspěšně dokončil studium na VŠB-TUO. Svou profesní kariéru spojil po absolvování Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství s oborem strojírenství a hned po vysoké škole nastoupil do podniku Vítkovice. Nejprve pracoval jako kovář-lisař, později na pozici technologa a roku 1993 se stal vedoucím nákladového střediska Lahvárna. Roku 1999 získal firmu Vítkovice Lahvárna, která produkovala tlakové lahve. V roce 2003 pak koupil od státu celé strojírenské Vítkovice a stal se generálním ředitelem a předsedou představenstva Vítkovice Holding. 

Kromě svých podnikatelských aktivit je známým mecenášem moderního umění. Inicioval a financoval celkovou proměnu tzv. Dolní oblasti Vítkovice z dožívajícího průmyslového areálu na multifunkční městskou oblast s turistickými a kulturními funkcemi podle konceptu Josefa Pleskota.  Prezident České republiky mu v říjnu 2013 udělil Medaili za zásluhy o stát v oblasti hospodářství. V dubnu 2013 získal ocenění Manažer roku 2012.

Má rozsáhlou sbírku umění, kterou sám odhaduje na 250-300 milionů korun. Je ženatý, má dvě děti. Koncem roku 2015 opustil Jan Světlík funkci předsedy představenstva Vítkovice Holdingu (nastoupil do ní jeho syn Jan Světlík mladší) a přesunul se na pozici předsedy dozorčí rady.