Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2019!

Mezinárodní vědecký seminář z oblasti progresivních materiálů a technologií Fakulty strojní

Mezinárodní vědecký seminář z oblasti progresivních materiálů a technologií Fakulty strojní
Ve dnech 9. a 10. 2. 2017 se na VŠB – Technické univerzitě Ostrava uskutečnil v rámci projektu „Progres 3” pod záštitou prorektora pro vědu a výzkum prof. Ing. Petra Prause, Ph.D. mezinárodní vědecký seminář Materials with UFG Structure and New Progressive Materials.

Semináře se zúčastnila řada významných zahraničních hostů z předních polských a slovenských univerzit - prof. Mgr. Inż. Paweł Zięba, Ph.D. z Polské Akademie věd, pob. Krakow, prof. Mgr. Inż Eugeniusz Hadasik z Politechniky Slaske v Katowicích, prof. Mgr. Inż. Tomasz Tański z Politechniky Slaske v Gliwicích a doc. Ing. Tibor Donič, CSc. ze Žilinské univerzity.

Na semináři bylo předneseno 17 příspěvků z oblasti UFG a progresivních materiálů, které budou publikovány ve Sborníku VŠB-TUO. Na závěr setkání byly diskutovány v současné době velmi aktuální problematiky zjemňování struktury v kovových materiálech a slitinách neželezných kovů na bázi Mg, zpevňování Al slitin mikro a nano částicemi, chování Ni-Al super slitin a problematika stabilizace struktury u nových typů austenitických ocelí.

Nové poznatky z uvedených oblastí vědeckého výzkumu budou dále rozvíjeny formou spolupráce mezi účastnickými univerzitami a vědecko-výzkumnými ústavy. K úspěšnému průběhu semináře přispěli jeho neformálním vedením organizátoři prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. a Ing. Ondřej Hilšer z Katedry mechanické technologie Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava s pomocí dalších členů katedry - Ing. Vladislava Ochodka, doc. Ing. Jitky Podjuklové, CSc. a pana Urbance a ve spolupráci s doc. RNDr. Lubomírem Čížkem.

 

 

Vloženo: 23. 2. 2017
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět