Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 27. 9. 2019!

Týden pro vzdělanost 2. – 6. 10. 2017

Týden pro vzdělanost 2. – 6. 10. 2017
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava se připojí k Týden pro vzdělanost, kterým se veřejné vysoké školy snaží upozornit na skutečnost, že výdaje na ně ve vztahu k HDP v posledních letech soustavně klesají.

Protestní akce se uskuteční na veřejných vysokých školách po celé republice od 2. do 6. října 2017. Na této formě vyjádření nesouhlasu s postupem české vlády při financování veřejných vysokých škol se ve středu 6. září 2017 shodli rektoři na mimořádném zasedání České konference rektorů (ČKR) v Praze. „Protestujeme proti alarmující skutečnosti, že výdaje na veřejné vysoké školy ve vztahu k HDP v posledních letech soustavně klesají a výdaje ministerstva školství na vzdělávací činnost veřejných vysokých škol jsou v současné době nižší než v letech 2006 – 2011,“ uvádí se ve společném prohlášení ČKR. Výdaje na jednoho studenta jsou u nás hluboko pod průměrem zemí OECD, situace se rok od roku zhoršuje, i když na ni rektoři dlouhodobě poukazují. Vysoké školy požadují nárůst o 4,5 miliardy Kč, a to na mzdy akademiků, stipendia pro doktorandy a na podporu studijních oborů, o jejichž absolventy je největší zájem.

Konkrétní podoba protestních akcí se na českých univerzitách ještě rýsuje. „Na VŠB-TUO nepočítáme s přerušením výuky, avšak po celý týden budeme v rámci probíhajících akcích univerzity na problém s financováním upozorňovat. Ze strany zaměstnavatelů jsme tlačeni na kvalitu absolventů. Jak ji ale máme udržet nebo dokonce zvyšovat, když stát nechce veřejné vysoké školy podpořit? Počty studentů v poměru na jednoho akademika jsou u nás vysoké, my ale nechceme snižovat kvalitu na úkol kvantity. Akademici musí sledovat vývoj ve svém odvětví, odborně publikovat, zapojovat se do projektů na mezinárodní úrovni, jejich plat by těmto požadavkům na špičkového odborníka a zároveň pedagoga měl odpovídat,“ upozorňuje rektor univerzity prof. Václav Snášel. A dodává: „Hlavním smyslem Týdne pro vzdělanost je na tyto problémy upozornit, a proto i VŠB-TUO chce vyjádřit, že se týkají nejen vysokého školství, ale školství jako celku a podstaty vývoje naší republiky v budoucnosti. Týden pro vzdělanost není stávkou, není o barikádách, je to poukázání na problém, který se neřeší a jehož důsledky se týkají všech. Poptávka po kvalitních absolventech stále roste a také VŠB-TUO je tlačena k úsporám.“

Česká akademická obec plánuje protestní průvod Prahou a také vypravení speciálního vlaku na 4. října 2017. Ostravské veřejné vysoké školy se shodly na společné besedě 5. října 2017. Na této akci se bude problematika financování diskutovat, právě univerzity mají být hybateli veřejného mínění a iniciátorem společenských změn. VŠB-TUO se plněním své třetí role snaží být přínosem pro celý region, protože pokud neplní tuto roli, není tak úplně univerzitou.

Týden pro vzdělanost bude zakončen 6. října 2017 v rámci Ostravské noci vědců. Tato celoevropská akce má představit široké veřejnosti vědce při jejich práci. O to lepší načasování Týdne vzdělanosti, který právě na jejich podfinancování poukazuje.

 

Vloženo: 22. 9. 2017
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět