Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky se prezentovala na 14. ročníku Evropského týdne regionů a měst v Bruselu

Fakulta elektrotechniky a informatiky se prezentovala na 14. ročníku Evropského týdne regionů a měst v Bruselu
Fakulta elektrotechniky a informatiky se zúčastnila odborného workshopu připraveného v rámci Evropského týdne regionů a měst v Bruselu.

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava  se zúčastnila odborného workshopu připraveného v rámci Evropského týdne regionů a měst v Bruselu. V průběhu tohoto týdne se v belgické metropoli koná více než 100 seminářů, workshopů a debat.

Odborný workshop na téma “Energy for the Future - Energy 4.0” připravila Slovenská styčná kancelář pro výzkum a vývoj (SLORD) spolu s elektrotechnickými fakultami Žilinské univerzity v Žilině, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a Politechniky Śląske z Gliwic. Akce navázala na workshop na téma Průmysl 4.0 z října 2016, který organizovala VŠB-TUO.

Pořádané akce navštíví v průběhu celého týdne více než 5000 účastníků nejen z členských států EU, což z ní dělá největší tematickou událost pořádanou každoročně v Bruselu. Cílem je umožnit setkání odborníků z regionů a měst, politiků, podnikatelů, zástupců univerzit a médií s pracovníky institucí EU, např. Evropské komise, Evropského parlamentu nebo Rady Evropské unie.

Proděkan FEI pro vnější vztahy doc. Ing Pavel Krömer, Ph.D. byl jedním z řečníků mezinárodního workshopu. Hovořil o optimalizaci energetických a přenosových systémů a uvedl, že současná transformace sektoru s elektrickou energií se vyznačuje zejména dekarbonizací, decentralizací a digitalizací. Vyzdvihl roli dat při optimalizaci fungování moderních energetických systémů.

Akce se konala v prostorách Stálého zastoupení Slovenské republiky při Evropské unii, záštitu nad ní převzal poslanec Evropského parlamentu Ivan Štefanec, člen Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Další prezentace VŠB-TUO v Belgii se uskuteční ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Belgickém království v termínu 17. 10. – 18. 10. na odborném semináři v Antverpách.

Vloženo: 12. 10. 2017
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět