Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

"U nás se budete bavit," říká nový děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA

"U nás se budete bavit," říká nový děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Nejmladší fakulta na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava má nové vedení. Děkanem byl zvolen doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, který se s naší stážistkou Barborou Urbanovskou bavil nejen o svých vizích týkajících se fakulty, ale také o tom, v čem je fakulta nejlepší a v čem jsou její slabší stránky.

Jak se cítíte ve své nové funkci, funkci děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava?

Na fakultě už nějakou dobu působím, jsou to asi dva roky. Funkce je pro mě nová, je zajímavá, bohužel hodně administrativní, ale to s prací děkana souvisí. Na druhou stranu je pro mě určitou výzvou něco na naší fakultě měnit. Cítím se v ní dobře.

Funkce děkana je provázána řadou administrativních rozhodnutí, povinností a zodpovědností. Máte nějakého mentora, člověka, který vám radí?

Máte pravdu, je to tak. Rozhodnutí, která děkan dělá, jsou klíčová. Já dlouhou dobu působil mimo akademickou prostředí, byl jsem přes 20 let u Hasičského záchranného sboru České republiky, takže mentora mám. Velmi často konzultuji s bývalým děkanem naší fakulty, profesorem Pavlem Poledňákem, který je tak laskav a konzultuje se mnou některé věci, připomíná mi, proč se některé nestaly a některé staly. Spolupracuji ještě s dřívějším děkanem, což byl pan profesor Aleš Dudáček, který je ochoten říct mi názory. Na ně se obracím velmi často.

Jak jste se dostal k problematice požární ochrany? Zajímalo vás to odjakživa, nebo jste se k tomu dostal až později?

Souvisí to s mým rodinným zázemím. Dědeček byl u dobrovolných hasičů, tatínek byl také u hasičů. Já šel tehdy studovat Katedru požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, která byla součástí Hornicko-geologické fakulty. Má cesta tímto směrem byla nějakým způsobem předurčena. Po absolvování školy jsem působil na různých pozicích Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kde jsem v poslední fázi byl náměstkem pro prevenci a civilní nouzové plánování. Zabýval jsem se krizovým řízením, ochranou obyvatelstva, prevencí.

Jaké máte ohledně fakulty do budoucna vize?

První oblast se týká vzdělávání. V současné době se musíme více zapojit do procesu internacionalizace, což znamená, že dokončujeme akreditaci magisterského studijního programu v angličtině, dále bych se chtěl vrátit ke studijnímu programu, který se nám akreditovat nepodařilo, což by byl další studijní program doktorského charakteru, který zatím nemáme. Přemýšlím také nad tím, že bych chtěl vytvořit nový bakalářský program, který tady nemáme, a byl by to program na komplexní bezpečnost. Myslím, že na trhu práce by si absolvent našel místo. Zatím ale na něm nepracujeme, je to spíše moje představa. Dále bych se chtěl věnovat více podpoře vzdělávání, a to elektronickou formou. Tato forma je velmi trendová, na fakultě máme provizorní simulační pracoviště pro výuku a v rámci rekonstrukce budovy dojde k přepracování podoby tohoto pracoviště. Vznikne tak fakultní simulační pracoviště, které bude mít dvě úrovně, pro úroveň taktického a strategického řízení, kde spojíme dvě technologie. Budou se na něm společně zdokonalovat a učit studenti dvou kateder naší fakulty. V současné době nám běží technologie, která ale není optimální, proto probíhá její rekonstrukce a tím dostaneme vzdělávání na jinou úroveň. A potom nás čeká další krok, realizace virtuálního vzdělávání. Virtuální technologie si u nás najdou široké uplatnění.

Mám také vize s vizuálem fakulty. Část fakulty je už zrekonstruována a část ne. O prázdninách začneme s rekonstrukcí zbytku areálu. Chceme také přebudovat infrastrukturu, IT techniku, audiovizuální techniku a podobně. Usilujeme o to v rámci projektu. Je to můj klíčový úkol.

Jak chcete spolupracovat s dalšími fakultami Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava?

V současné době je největším darem této fakulty široký záběr na bezpečnost. Není to jen požární ochrana, je to bezpečnost a ochrana zdraví při práci, průmyslových havárií, krizové řízení, bezpečnostní služby. Máme široké portfolio oborů, které nemá žádná jiná škola v České republice. My jsme výjimeční a umíme toho nabídnout mnoho pro téměř jakoukoliv oblast. Jakmile se na Fakultě strojní začnou vyvíjet noví roboti, můžeme spolupracovat, protože roboti by neměli nikoho ohrozit. A takovéto uplatnění najdeme prakticky všude. Domnívám se, že z hlediska bezpečnostního výzkumu v České republice bychom měli být lídrem za univerzitu, abychom spolupracovali nejen s ostatními fakultami. Chtěl bych, abychom toto realizovali.

Jak se díváte na vývoj Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava? Jakým vývojem prošla, když se otočíte zpátky, na začátek svých studií?

Univerzita je dnes úplně jiná, než když jsem studoval já. Myslím si, že nabízí mnohem více možností, než nabízela za nás. Existuje zde řada výzkumných pracovišť, které tenkrát vůbec nebyly zřízeny, jsou tu nové možnosti. Myslím ale, že by se měla otevírat mnohem více zahraničním partnerům, jsou tady značné snahy, ale měli bychom pracovat více, pravděpodobně musíme změnit image naší univerzity. Oproti tomu, co umíme, se špatně prodáváme, mohli bychom se prodávat lépe.

Krom vedení fakulty také stále učíte. Myslíte, že to mají současní studenti těžší, než jste to za dob vašich studií měli vy?

Mají to jiné. Nevím, jestli těžší nebo jednodušší. Dříve jsme měli všechno přesně dáno. Semestr, tolik předmětů a tolik zkoušek. Pokud jste neuspěla, tolik předmětů jste opakovala. Dnes si studenti volí svůj osobní studijní plán. Je to příjemné, ale nesmíte to podcenit. Když něco přehlédnete, nemáte dostatečný počet kreditů a komplikuje se vám celý život studenta. Ale je třeba zkrátka dávat pozor, protože nedotáhnout studium do konce je velká chyba. Řekl bych také, že díky moderním technologiím je výuka pestřejší, v tomto směru se mají studenti lépe.

Proč by si uchazeči o studium měli vybrat právě Fakultu bezpečnostního inženýrství?

Myslím si, že jsme nejlepší, co se týká bezpečnosti v České republice. Vím, že to zní nadneseně, ale máme široké portfolio oblastí, kterými se mohou naši studenti zabývat. Studenti také nahlížejí do všech oblastí, které vyučujeme. Získají tak určitý přehled o bezpečnosti, a po prvním ročníku si pak zvolí oblast, kterou budete studovat. Jedna věc je tedy pestrost, druhá pak vysoká uplatnitelnost v daném oboru. Absolvent nemusí mít obavy, že by nesehnal zaměstnání, někteří dokonce zakládají firmy. Je si co vybrat, uplatníte se. A u nás se budete bavit.

Každý máme silné a slabé stránky a nejinak tomu není u institucí. Jaké slabé stránky má vaše fakulta?

V současné době pokulháváme ve výsledcích vědy a výzkumu. Řešíme celou řadu projektů, ale naše výstupy nejsou ani z hlediska kvality a kvantity tam, kde by měly být. Budeme muset nastavit celou řadu mechanismů, abychom tento stav změnily. Máme třeba dobře vybavené laboratoře, kvalitní, až jsou kolegové z jiných vysokých škol překvapení, nicméně jejich využití také není takové, jak bych si přál. A co musíme, je kompletně přebudovat PR fakulty, tady jsme už dávno za zenitem, zaspali jsme dobu.

Kde vidíte fakultu za pět let, v roce 2023?

Doufám, že budeme fakultou, která svým studentům může leccos nabídnout, budeme mít dobré postavení v rámci vědy a výzkumu a že budeme prestižní značkou bezpečnosti této země, a nejen této země. FBI se musí stát synonymem pro bezpečnost, studenti musí odcházet s hrdostí, že my jsme studovali na FBI a pedagogové musí říkat: my jsme z FBI.

Čemu se věnujete, když zrovna nepracujete?

Věnuji se hlavně sportu. Rád běhám, chodím do posilovny, jsem zvyklý ze svého bývalého zaměstnání, protože hasič, který nemá dobrou kondici, nemá u hasičů co dělat. A rád čtu.

Vloženo: 8. 2. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět