Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výsledky dotazníkového šetření k lokaci Ekonomické fakulty

Výsledky dotazníkového šetření k lokaci Ekonomické fakulty
Výsledky dotazníkového šetření k lokaci Ekonomické fakulty

K dotazníkovému šetření:

V termínu od 26. 3. - 29. 3. 2018 měli možnost se zaměstnanci a studenti Ekonomické fakulty a také ostatní zaměstnanci univerzity vyjádřit, jestli by zvolili variantu nové budovy v porubském kampusu nebo rekonstrukci budovy na Sokolské ul.

Z celkového počtu respondentů, kteří se mohli hlasování zúčastnit, což bylo 5347 osob, jich hlasovalo 26,91 %, z toho bylo 783 studentů (25,62 %) a 170 zaměstnanců (72,96 %) Ekonomické fakulty a 486 ostatních zaměstnanců univerzity. Obě varianty byly představeny a to včetně vizualizací potenciálního umístění nové budovy.

Výsledky hlasování:

Většina hlasujících využila možnost odůvodnit svou volbu. Ze všech odpovědí jsme vybrali ty nejčastěji uváděné. Některé argumenty byly stejné pro obě možnosti, např.:

 • Potenciální nové studenty Ekonomické fakulty by přestěhování do Poruby přilákalo / odradilo. Přilákala by je nová budova v kampusu / odradilo by je umístění mimo centrum.
 • Do Poruby je horší dopravní dostupnost / pro studenty a zaměstnance z Poruby a směr na Opavu je lepší umístění v kampusu.

Hlavní důvody pro stěhování Ekonomické fakulty do porubského kampusu a stavbu nové budovy:

 • Ekonomická fakulta (dále jen EkF) by se stala plnohodnotnou součástí univerzity, dojde k propojení oborů, studenti budou moci navštěvovat přednášky i na ostatních fakultách.
 • Studenti EkF budou mít možnost využívat cenově výhodnější ubytování na kolejích, v menze, mohou navštěvovat sportoviště, účastnit se akcí pořádaných v kampusu a celkově budou mít více možností zapojit se do studentského života. Studenti EkF se cítí „odstrčeni“ od dění na univerzitě.
 • Studenti i zaměstnanci se velmi obávají provozu po dobu rekonstrukce. Varianta provizoria po několik let je pro ně příliš komplikovaná, nebyla jim dostatečně představena a chtějí se stěhovat jen jednou.
 • Dojíždění z kolejí do centra je pro studenty nevyhovující, pro zahraniční studenty je to také zbytečná komplikace.
 • V kampusu je větší nabídka prostor, kde mohou studenti trávit svůj volný čas mezi hodinami, jsou tam odpočinkové zóny a taky velká univerzitní knihovna se studovnou.
 • V kampusu jsou parkovací místa, se vznikem nové budovy ještě přibydou.
 • Rekonstrukce budovy na Sokolské ulici by stejně nevyřešila její dispoziční řešení, parkování, bezbariérové přístupy nebo více výtahů i pro studenty. Navíc je budova historicky chráněná a to může rekonstrukci zkomplikovat.
 • Kampus je reprezentativnější, zelenější, méně hlučný než centrum. Jde o prostředí srovnatelné s kvalitními zahraničními univerzitami.
 • Vylidnění centra by neměla řešit naše univerzita, je to problém obvodu a města. Studenti stejně o víkendu a o prázdninách v centru nejsou a navíc zabírají parkovací místa.
 • Protože si EkF novou budovu zaslouží … Nová budovy by byla modernější, levnější na provoz a konečně důstojná ke studiu i práci.

Hlavní důvody pro rekonstrukci stávajících prostor na ul. Sokolské:

 • EkF patří do centra, jde o její tradiční sídlo na prestižní adrese. Budova má historickou hodnotu a atmosféru.
 • Osobní důvody respondentů, kteří bydlí nebo pracují v blízkosti EkF.
 • Vystěhováním by došlo k dalšímu vylidnění centra a budovu bude problém prodat. Opuštěná pak bude hyzdit okolí.
 • Pestrá nabídka stravování, kulturního vyžití a dalších služeb v okolí EkF.
 • Lepší dopravní spojení od Hlavního nádraží, ÚANu, hlavně směrem na Havířov a Karvinou.
 • Investovalo se do děkanátu.
 • Odstěhováním by přišla EkF o vybudovanou značku Sokolská 33.
 • EkF by neměla sídlit na periférii u lesa / na vesnici. 
 • Snadnější kontakt s Ostravskou univerzitou, EkF by měla být umístěná v její blízkosti, protože je humanitního zaměření.
 • Univerzita by se měla nacházet v klasických budovách a nikoliv v pseudomoderně, která je pro vědeckou práci nevyhovující a chybí jí "duch" univerzity. 
 • Studenti, kteří bydlí v Kampus Palace, by se odstěhovali na koleje, které nejsou tak pěkné. 

Děkujeme všem, kteří hlasovali. Výsledky jsou důležitým faktorem pro další rozhodnutí v této záležitosti.

Vloženo: 4. 4. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět