Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

GIS Ostrava 2018

GIS Ostrava 2018
Ve dnech 21. – 23. 3. 2018 proběhlo v prostorách auly VŠB - Technické univerzity Ostrava další ročník mezinárodního sympozia GIS Ostrava 2018.

Ve dnech 21. – 23. 3. 2018 proběhlo v prostorách auly VŠB – Technické univerzity Ostrava další ročník mezinárodního sympozia GIS Ostrava 2018, které pořádá Katedra geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, a kterého se zúčastnilo více jak 130 účastníků z Česka i zahraničí. V rámci sympozia byly organizovány dvě paralelní konference, jejichž téma se každoročně mění. Výzkumně zaměřená konference „GIS Ostrava 2018 – GIS for Safety & Security Management“ a aplikačně zaměřená konference „GIS Ostrava 2018 – GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení“. Sborníky z výzkumné konference jsou již od roku 2013 pravidelně indexovány v databázích SCOPUS nebo Web of Science. Letos budou navíc vybrané příspěvky publikovány i v časopise ISPRS International Journal of Geo-Information (IJGI, 2016 IF 1,502).

Záštitu nad sympoziem GIS Ostrava 2018 převzali rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava Václava Snášel, hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ivo Vondrák a primátor statutárního města Ostrava Ing. Tomáš Macura. Sympozium zahájil pan rektor spolu s Igorem Ivanem (organizátor a proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky na HGF). Následovaly dvě vyzvané přednášky zahraničních hostů. Piero Bocarrdo (Polytechnic University of Turin), představil aktivity v rámci evropského programu pozorování Země Copernicus se zaměřením na krizové řízení. Michael Leitner (Louisiana State University) se věnoval ve své prezentaci kvantitativním metodám a novinkám ve výzkumu z oblasti mapování a analýz kriminality.

Následně se sympozium rozdělilo do dvou paralelních sekcí, ve kterých proběhlo více jak 50 prezentací od tuzemských i zahraničních odborníků z univerzity, zástupců státní správy a samosprávy, výzkumných institucí i firem. Velký ohlas zaznamenaly bloky organizované složkami záchranného systému. Svůj blok tak měla Policie ČR, konkrétně náš absolvent pplk. Vojtěch Bravenec z Policejního prezidia s prezentací Policejní Geoinformatika – když se vize změní v provoz, která krásně demonstrovala naši dlouhodobou spolupráci s Policií ČR v oblasti geoinformatiky, která byla v březnu opět potvrzena policejním prezidentem genmjr. Tomášem Tuhým. Svůj blok měli rovněž členové Hasičského záchranného sboru, konkrétně náš další absolvent plk. Jan Brothánek z Generálního ředitelství HZS ČR. Stranou nezůstala ani Armáda ČR, za kterou své aktivity představil plk. Radek Wildmann z Geografické služby AČR (VGHMÚř Dobruška). Další příspěvky se zaměřovaly na různá témata od využití satelitních snímků a bezpilotních leteckých prostředků, přes mapování, monitoring, analýzy a predikce rizik (přírodních i antropogenních) přes datové zdroje a řada dalších.

Velký zájem vzbudily také čtyři workshopy, dva předskokani před oficiálním zahájením - Workshop Missing Maps Mapathon (David Kocich), v rámci kterého se mapovala „bílá místa“ na mapě (t.j. ohrožené lokality bez dostatečných mapových podkladů) pro podporu práce humanitárních organizací (Červený kříž apod.) a Workshop Zpracování (geo)dat v R vedený Janem Cahou, který se zaměřil na zpracování prostorových dat v prostředí R. Dva další workshopy byly organizovány v průběhu Sympozia - Workshop Hot Spot Mapping with CrimeStat 4, který vedl Michael Leitner a představil možnosti identifikace míst se zvýšenou intenzitou kriminality, což demonstroval na řadě konkrétních příkladů využívající reálná data. Čtvrtým workshopem pak byl Workshop VELKÁ GEODATA – možnosti a příležitosti, který připravila čtveřice autorů Igor Ivan a Jiří Horák (oba VŠB-TUO), Petr Kubíček (Masarykova univerzita) a Jiří Čtyroký (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) a postupně představili možnosti zpracování velkých dat od mobilních operátorů, sociálních sítí apod. na mnoha příkladech z Česka i zahraničí. Nejen prezentacemi a workshopy naplněn jest program, tedy nedílnou součástí je rovněž večerní recepce, které vévodila klasika v podání cimbálové muziky Lipka a také tematicky zaměřený dort. Celý program a sborník (v přípravě) je dostupný na webové stránce sympozia GIS Ostrava 2018, kam se nejlépe dostanete ze stránek Katedry geoinformatiky.

Vloženo: 9. 4. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět