Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vizualizace nové budovy Ekonomické fakulty

Vizualizace nové budovy Ekonomické fakulty
Na základě Studie proveditelnosti pro umístění nové budovy Ekonomické fakulty VŠB-TUO v porubském kampusu univerzity byla zvolena varianta umístění mezi budovu H a budovu CPIT.

Na základě Studie proveditelnosti pro umístění nové budovy Ekonomické fakulty VŠB-TUO v porubském kampusu univerzity byla zvolena varianta umístění mezi budovu H a budovu Centra pokročilých inovačních technologií. 

Studie proveditelnosti byla zhotovena na základě podkladů dodaných fakultou, jednalo se např. o počet pracovníků, požadavky na kapacitu a počet zasedacích / multifunkčních místností, učeben, požadavky na velikost IT zázemí a skladů, požadavky na parkovací místa, šatnu atd. Kapacitní požadavky byly přepočteny na požadavky plošné z důvodu zjištění celkového objemu navrhovaného objektu. 

V konečném rozhodnutí byla vybrána lokalita v samotném centru kampusu v bezprostřední blízkosti plánovaného univerzitního náměstí (mezi budovami rektorátu, B, C a G). Přes budovu H mají být navíc napřímo přístupné další potřebné funkční prostory jako např. knihovna, velké posluchárny nebo menza. Objekt je zatím navržen jako pětipodlažní. Termín ukončení stavby je plánován na rok 2022.

 

 

Vloženo: 3. 7. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět