Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studenti VŠB-TUO navštívili Universität Wien

Studenti VŠB-TUO navštívili Universität Wien
Studenti dvou fakult VŠB-TUO se zúčastnili společné mezinárodní letní školy ve Vídni.

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO spolupořádala v termínu 2. 9. 2018 – 7. 9. 2018 již 2. ročník mezinárodní letní školy. Akce se konala ve Vídni na tamější Universität Wien a přilákala téměř 60 zájemců ze 6 zemí. Z českých účastníků byli přítomni studenti a pedagogové z FEI a FS VŠB-TUO, z ostatních univerzit výzkumní pracovníci a doktorandi z Vysokého učení technického v Brně, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Masarykovy univerzity.

Na úvod letní školy zavítal i rektor VŠB-TUO prof. Václav Snášel, CSc., který měl ve Vídni přednášku o základech hlubokého učení (deep learning). Účastníky letní školy přivítal v úvodu týdenního programu prorektor pro výzkum a mezinárodní vztahy prof. Dr. Jean-Robert Tyran. Během schůzky s rektorem Snášelem bylo dohodnuto prohloubení spolupráce obou univerzit a příprava výměnných pobytů pedagogů.

„Spolupráci s Univerzitou Vídeň jsem navázal ještě jako děkan FEI. Během krátké doby zvolená témata zaujala a letní škola se těší velkému zájmu mezinárodního publika. Mým záměrem je do budoucna posunout spolupráci do oblasti vědy a výzkumu a podpořit mobilitu studentů i pedagogů,“ uvedl při své návštěvě ve Vídni rektor Snášel. 

Studenti se v průběhu týdne seznámili s principy a aplikacemi hlubokého učení a neuronových sítí, vizuální analýzy dat a jejich využitím v oblasti medicíny, hudby atd. V programu letní školy byla i kódovací soutěž, která prověřila schopnosti studentů prakticky využít nové znalosti a dovednosti. Studenti měli za úkol provést detekci volných a obsazených parkovacích míst na základě obrazových dat. Program výuky doplnila komentovaná prohlídka historické budovy místní univerzity nebo návštěva vinic.

Akce navázala na letní školu z roku 2017, která se konala v kampusu VŠB-TUO v Ostravě, a společné workshopy zástupců obou fakult. Letní škola byla výstupem projektu „Mezinárodní letní škola 2018 na téma hlubokého učení a vizuální analýzy dat“ financovaného z programu Aktion Česká republika – Rakousko.

Vloženo: 11. 9. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět