Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 10. 2019!

Ostrava bude zjišťovat, jak bezpečně se ve městě cítíte

Ostrava bude zjišťovat, jak bezpečně se ve městě cítíte
V Ostravě se v průběhu října uskuteční online mapování zkoumající, jak bezpečně se obyvatelé Ostravy cítí, a to v rámci projektu finančně podpořeného Technologickou agenturou ČR. Výzkumu se může zúčastnit kdokoliv.

Tým složený z pracovníků VŠB – Technické univerzity Ostrava (Hornicko-geologická fakulta, Katedra geoinformatiky) ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy bude zkoumat to, jestli se lidé cítí ve svém okolí bezpečně, a pokud ne, co město může udělat pro to, aby se cítili bezpečněji. Zároveň bude možné v rámci výzkumu zjistit, které lokality se jeví jako problémové a porovnat tyto výsledky se záznamy policie. Výsledky dotazníků budou sloužit jako další zdroj informací o kriminalitě pro městskou policii. Pro radnici bude analýza sloužit jako podklad pro plánování aktivit v oblasti prevence kriminality.

Výzkum naváže na analýzy kriminality, které tým pracovníků VŠB – Technické univerzity Ostrava (Hornicko-geologická fakulta, Katedra geoinformatiky) realizoval za období 2009 – 2011 z dat Policie ČR. Výsledky tohoto výzkumu pomohly mimo jiné v přípravě Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017–2021. Igor Ivan z Katedry geoinformatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava k výzkumu dodává: „Analýzami kriminality se ve spolupráci s Policejním prezidiem ČR zabýváme již několik let. Výstupy z této spolupráce byly využity pro zlepšení kvality života v Ostravě, posloužily také jako pilotní ukázky map kriminality v ČR, tím pádem naplňujeme roli univerzity jako aktivního aktéra v životě města a společnosti. Budeme rádi, když se do výzkumu zapojíte a odkaz na mapu budete šířit i ve svém okolí.“

Dotazníkové šetření bude zároveň probíhat i v dalších městech – v Olomouci, Kolíně a na Praze 12. Výsledky budou zpracovány formou map a doporučení pro město. Zároveň bude vypracována výzkumná metodika, kterou budou moci využívat i další města. Dotazník bude otevřený během října a můžete ho vyplnit online.

Vloženo: 11. 9. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět