Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumníci z Centra partikulárních hmot obdrželi mezinárodní ocenění

Výzkumníci z Centra partikulárních hmot obdrželi mezinárodní ocenění
Výzkumníci z Centra partikulárních hmot obdrželi mezinárodní ocenění v soutěži EDEM Visualization Contest 2018.

V letošním ročníku soutěže EDEM Visualization Contest 2018, kterou každoročně pořádá britská firma DEM Solutions, celosvětová společnost, jež vyvinula a dodává přední software pro simulaci částicových materiálů EDEM, získali vědci z Centra partikulárních hmot speciální cenu za simulační video propojující DEM a CFD numerické modely při analýze pneumatické dopravy.

Centrum partikulárních hmot ČR je vědecko-technickým pracovištěm Centra ENET, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, zabývající se studiem sypkých hmot. Pod vedením prof. Jiřího Zegzulky jsou zde řešeny úkoly z oblasti procesů, zpracování, skladování a dopravy sypkých hmot. Těžištěm práce realizačního týmu jsou unikátní i praxí ověřené metody určování vlastností sypkých hmot, ze kterých vychází fundované posouzení inženýrského zadání. Technický postup spočívá v hledání optimální relace mezi vlastnostmi sypké hmoty, geometrickými tvary inženýrského díla, aplikovanými materiály a průběhu zákonitostí, probíhajících v sypkých hmotách při výrobě, dopravě a skladování. Hlavním cílem je dosažení spolehlivé funkce zařízení a predikce možných rizik.

K tomu slouží především numerická simulační metoda diskrétních prvků (DEM – z angl. Discrete Element Method), která je dnes v globálním měřítku hojně využívána jak ve vědě a výzkumu, tak v praxi. Pomocí metody diskrétních prvků je partikulární materiál modelován jako sestava jednotlivých částic, které vzájemně interagují mezi sebou nebo jiným pevným tělesem. DEM je příkladem progresivního přístupu ke konstruování, umožňující geometrickou, materiálovou a procesní optimalizaci nových i stávajících inženýrských děl, pracujících se sypkými hmotami. Lze takto virtuálně testovat základní funkčnost zařízení, a jejich konstrukčních uzlů, ještě před výrobou prototypů, případně optimalizovat stávající zařízení, což vede k nemalým ekonomickým, časovým, pracovním a materiálovým úsporám, kdy celková digitalizace procesů plně následuje vizi projektu Průmysl 4.0.

Simulační software EDEM je světově nejznámějším a nejpoužívanějším komerčním software v oblasti DEM numerického modelování. Soutěž EDEM Visualization Contest každoročně podporuje simulační analýzy systémů, pracujících s partikulárními materiály v oblasti konstrukčního designu, průmyslového vývoje a akademického výzkumu. Všichni uživatelé EDEM z průmyslu a akademické sféry jsou vyzváni k účasti v soutěži s tím, že předloží svá nejlepší simulační videa, vytvořená v EDEM. Kromě tří hlavních cen, udělovaných zástupci společnosti DEM Solutions, byla letos vyhlašována také speciální kategorie, ve které měl vybrat jedno nejzajímavější simulační video přizvaný porotce Prof. Jin Ooi - známá postava v DEM komunitě a odborník v oboru. Ten v celosvětové konkurenci vybral simulaci Ing. Jakuba Hlosty, která v sobě kombinuje DEM a CFD numerické modely v analýze pneumatické dopravy kávových zrn při vyprazdňování modelu fluidní pražírny kávy, jenž byl ve spolupráci s TU Wien vytvořen na Katedře energetiky, a na kterém se Jakub konstrukčně podílel.

V rámci podpory rozvoje progresivních metod v technické praxi i vědě a výzkumu mohou studenti VŠB-TUO absolvovat v rámci výuky kurs vynálezectví končící zpravidla jejich první přihláškou patentu. V roce 2018 byl patent studentů, absolventů kurzu oceněn stříbrnou medailí na mezinárodní výstavě inovací a patentů INVENTO. V návazném studiu podporuje BSC ČR studenty doktorského studia v interdisciplinárním studiu aplikací mechaniky sypkých hmot. Absolventi mají uplatnění v technické praxi i vývoji a výzkumu nových strojů a procesů. V rámci doktorského studia jsou ve spolupráci s firmami vyvíjeny nové stroje a technologie ve strojírenství, stavebnictví, zemědělství, materiálovém inženýrství a řadě dalších oblastí. Bližší informace poskytne osobně prof. Zegzulka. (jiri.zegzulka@vsb.cz)  

Vloženo: 18. 9. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět