Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studenti EKF navšítili evropské instituce

Studenti EKF navšítili evropské instituce
Malý kousek velkého světa: studijně-poznávací cesta studentů Ekonomické fakulty do evropských institucí.

Tak jako mnohokrát v posledních letech, ani rok 2018 nebyl výjimkou a studenti Ekonomické fakulty VŠB-TUO se mohli zúčastnit studijně-poznávacího zájezdu do institucí Evropské unie, který je tradičně pořádán katedrou evropské integrace. Cesta směrem na západ Evropy započala ve slunečnou neděli 17. června a skončila návratem v deštivou sobotu 23. června. Kde všude jsme byli, co jsme zjistili, co všechno jsme viděli?

První navštívenou institucí byla Evropská centrální banka sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam také směřovaly první kilometry dlouhého nočního přejezdu. V ECB proběhla přednáška „The role of the ECB during the crisis and the future of euro“ hlavního poradce z generálního ředitelství pro komunikaci Gabriela Glöcklera. Během přednášky jsme měli možnost ověřit si své znalosti témat jako jsou role ECB během krize, její postavení v současnosti, vztah některých členských zemí k euru, jak může ECB svou politikou ovlivnit ekonomické dění v členských zemích eurozóny, budoucnost Evropské měnové unie nebo jednotlivé úrovně mzdové konvergence regionů. Po přednášce následovala návštěva samotného Frankfurtu nad Mohanem, kterému se někdy přezdívá „město mrakodrapů“ nebo „Mainhattan“. Mnozí z nás si tak prohlédli historickou část města, zdejší slavnou burzu a další místa předtím, než jsme se přesunuli do místa pobytu, belgické Lovaně, nacházející se necelých 30 km od Bruselu.

V úterý nás už v Bruselu čekal náročný program, tři zajímavé přednášky, během kterých jsme ještě stihli ochutnat pověstné belgické hranolky. První přednáška se konala na půdě Evropské komise s paní Jolanou Mungengovou z kabinetu komisařky pro obchod Cecilie Malmström. Přednáška měla název „Aktuální priority společné obchodní politiky EU“ a jednoznačně jí dominovala dlouhá diskuze o protekcionistických opatřeních amerického prezidenta Donalda Trumpa, včetně toho, jak by EU mohla postupovat při různých scénářích dalšího vývoje. Odpoledne následovala přednáška v Radě EU na téma „Role Rady EU a Evropské rady v rámci institucí EU“, která nás seznámila se základními funkcemi těchto institucí, legislativním procesem, průběhem hlasování, různými okolnostmi a komplikacemi, které mohou během jednání a hlasování kdykoli nastat a opět nechyběla ani zajímavá diskuze, ostatně jako ve všech navštívených institucích. Na závěr dne proběhla přednáška pana velvyslance Jaroslava Zajíčka, která se uskutečnila v rámci návštěvy Stálého zastoupení České republiky při EU. Pan velvyslanec hovořil o roli a náplni funkce diplomata a poukázal na to, co je smyslem a významem tohoto poslání. Díky memorandu o spolupráci s VŠB-TUO se studentům Ekonomické fakulty otevírá možnost na českém zastupitelství absolvovat odborné stáže a získat zkušenosti, které doplní teoretické znalosti nabyté studiem.

Ve středu nás čekala návštěva Evropského parlamentu a diskuze s europoslanci panem Evženem Tošenovským a paní Kateřinou Konečnou, na jejichž pozvání se celá studijní cesta uskutečnila. Diskuzi započal krátký vstup o tom, co vlastně Evropský parlament je a jak funguje. Došlo také na problematiku Brexitu a jeho dopadů na počet poslanců v EP, hlasování v různých otázkách, například energetických a ekologických, kterými se tito europoslanci zabývají. Řeč byla ale také i o tom, jaká je role europoslance a co tato funkce obnáší. Následovala prohlídka města, při níž jsme měli možnost navštívit např. historickou část města, kde nejeden z nás podlehl pokušení ochutnat belgické vafle, nebo třeba spatřit významné monumenty hlavního města Evropy, např. katedrálu sv. Michaela a svaté Guduly, navštívit sochu čůrajícího chlapečka, možnosti pořídit si selfie u Královského paláce, navštívit Bruselský park s fontánou nebo třeba Atomium, kde se konala světová výstava EXPO v roce 1958. Den byl zakončen návštěvou vernisáže výstavy „Létající lékaři“, která se konala na Stálém zastoupení České republiky při EU. Výstava měla za cíl představit veřejnosti dva humanitární programy „MEDEVAC“ a „Pomoc na místě“ a ukázat, jak ČR pomáhá v rizikových oblastech Afriky a Středního východu v rámci uprchlické krize. Autorem fotografií byl rodák z Havířova, pan Jiří Pasz, který na začátku vernisáže spolu s dalšími hosty, experty na zahraniční pomoc z Ministerstva vnitra ČR, odpovídal na otázky návštěvníků vernisáže. Česká republika poskytuje mimo jiné odbornou lékařskou pomoc, která byla vyobrazena autorovými emocionálně silnými snímky z prostředí operačních sálů či uprchlických táborů.

Po posledním dni a noci v Bruselu a Lovani byl cílem naší cesty Lucemburk. 21. června dopoledne proběhla přednáška v Evropské investiční bance s absolventem EkF VŠB-TUO a pracovníkem EIB, panem Kamilem Dörflerem. Téma přednášky se neslo v duchu základních funkcí EIB, způsobu jejího fungování, podmínek členství, v rámci diskuze byla rovněž řeč o mnoha aktualitách a problémech, které mohou při činnosti EIB nastat. Po přednášce následovala prohlídka města Lucemburk, návštěva amerického vojenského hřbitova a poté cesta do Štrasburku. Ještě v ten samý den jsme dorazili do Štrasburku, který se nachází na hranicích s Německem, a je také jedním ze sídel Evropského parlamentu, ale také Rady Evropy spolu s Evropským soudem pro lidská práva. Po ubytování došlo na krátkou večerní prohlídku města, v jehož ulicích se zrovna konal hudební festival, který do ulic vnesl život a příjemnou atmosféru.

V pátek 22. června, poslední den strávený na poznávací cestě, jsme navštívili instituci, která sice není součástí EU, ale je oficiálně starší a má nemalý vliv a postavení v rámci mezinárodní politické scény. Touto institucí je Rada Evropy. Jejím hlavním smyslem je vedení diskuze a řešení závažných globálních problémů a dohled nad dodržováním lidských práv. V Radě Evropy proběhla přednáška v angličtině, a to s názvem „Role of the Council of Europe in the European political landscape“, kterou rovněž doprovázela diskuze nad současnými zahraničně-politickými problémy. Po skončení přednášky jsme měli možnost si projít historické centrum Štrasburku a po společném obědě a posledních nákupech jsme v podvečerních hodinách vyjížděli zpátky do Ostravy.

Je obrovským zážitkem dostat se do míst, kde se spoluvytvářejí moderní dějiny a za tuhle možnost jsme katedře evropské integrace a poslancům Evropskému parlamentu, panu Evženu Tošenovskému a paní Kateřině Konečné, vděční.

Vloženo: 20. 9. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět