Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 1. 11. 2019!

Jsme škola doporučená zaměstnavateli

Jsme škola doporučená zaměstnavateli
V rámci ankety Škola doporučená zaměstnavateli byla naše univerzita vyhlášena na 1. místě podle součtu bodů ze všech fakult.

V hodnocení fakult se pak na 2. místě umístila Fakulta strojní a na 9. místě Fakulta elektrotechniky a informatiky. Hlasování se letos zúčastnilo rekordních 380 zaměstnavatelů z celé ČR. Jsme moc potěšeni, že zaměstnavatelé oceňují naše absolventy!

Pořadí vysokých škol celkem podle součtu bodů fakult

 1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 2 081 b
 2. České vysoké učení technické v Praze 1 819 b
 3. Vysoké učení technické v Brně 1 818 b
 4. Západočeská univerzita v Plzni 1 811 b
 5. Technická univerzita v Liberci 1 061 b
 6. Univerzita Pardubice 554 b
 7. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 542 b
 8. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 473 b
 9. Univerzita Karlova v Praze 429 b
 10. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 327 b

Pořadí fakult pro rok 2018

 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství 981 b
 2. VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní 942 b
 3. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní 778 b
 4. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 652 b
 5. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní 638 b
 6. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická 636 b
 7. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 569 b
 8. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 454 b
 9. VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 400 b
 10. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 281 b
Vloženo: 7. 11. 2018
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Zpět