Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Představení nového parku doc. Kudou

Představení nového parku doc. Kudou
Otevření nového parku VŠB – TU Ostrava, který byl vybudován při příležitosti oslav 100 let od vzniku Československé republiky.

Rozhovor s doc. Ing. et Ing. Františkem Kudou, CSc., prorektorem pro rozvoj a investiční výstavbu k novému univerzitnímu parku, který je umístěný před rektorátem:

Jaký je hlavní přínos nového parku?

Zapojení univerzity do oslav výročí včetně:

 • oživení či prohloubení kolektivní historické a kulturní paměti,
 • posílení lokální, státní a evropské identity,
 • posílení vnímání České republiky jako země s kulturní tradicí a jako součásti evropského a světového společenství,
 • a oživení duchovních a morálních hodnot, na nichž vzniklo a rozvíjelo se Československo.

 Proč se k výstavbě nového parku přistoupilo?

Projekt byl zpracován s cílem vytvořit zajímavý a veřejně přístupný prostor pro připomínku 100 let výročí vzniku ČSR, které se tento rok slaví. Chtěli jsme vytvořit kulturní a estetické prostředí zejména pro krátkodobý odpočinek a studium studentů s motivem 100 let výročí vzniku ČSR. Vytvoření zajímavého prostoru při vstupu do univerzitního areálu s naplněním požadavků jak estetických, tak provozních a technických, s respektem k současným hodnotám i požadavkům na budoucí využití.

Budovy, komunikace, infrastruktura, zeleň, vodní prvky a městský mobiliář vytvářejí veřejný prostor s dominantami, panoramaty a kompozičními osami. Aby vytváření nebo rekonstrukce veřejného prostoru bylo komplexní, je třeba uplatňovat ve vzájemném souladu dvě hlediska:

 1. technické – funkční, jehož zásadami se zabývá městské inženýrství,
 2. estetické – kulturní, jehož zásadami se zabývá urbanismus a architektura.

Symbolem pro tuto událost je výsadba 10 kusů lípy srdčité, jakožto národního stromu. Vybraná lípa výročí je doplněna solitérním rozpůleným kamenem s daty události. Podstatou projektu jsou rovněž modelace terénu, které symbolizují reliéfní členitost našich zemí a trasa neformálního chodníku, který symbolizuje toky řek.

Autorkou návrhu je zahradní architektka Ing. Pavla Miklová, která se dlouhodobě zabývá návrhy a realizací sadovnických úprav.

Za jakým účelem byl park vybudován?

Jedná se o volně přístupnou odpočinkovou zónu, která bude přístupná pro studenty, zaměstnance a také obyvatele městské části Ostrava-Poruba. Nová parková úprava je navržena v souladu s požadavky na využití studenty školy.

Tímto chceme podporovat vazbu veřejného prostoru MČ Poruby a (soukromo-veřejného) prostoru kampusu VŠB-TUO – což je velmi zajímavé téma pro obě strany. 

Jaké jsou hlavní kompoziční prvky nového parku?

 1. Asanační zásahy do nevyhovující zeleně, na základě dendrologického průzkumu.
 2. Modelace terénu s obnovou travních porostů s neformálními travnatými chodníky a odpočinkovými místy.
 3. Nová výsadba dřevin s ohledem na klimatické podmínky území, lípa srdčitá, její méně vzrůstná forma Greenspire, do cca 8 m.
 4. Umístění mobiliáře včetně odpočinkových zón propojených neformálním chodníkem. V blízkosti vstupu je prvek výročí s lípou výročí a s květinovým záhonem.
 5. Kompozice parkových úprav respektuje místo s plastikami v přední části plochy.

Co byste nám ještě podrobněji řekl k některým kompozičním prvkům nového parku?

V ploše je vytvarováno 8 modelací terénu, které na sebe navazují. Dosahují max. výšky 150 cm. Modelace vytváří zvlněnou linii s tzv. údolími s průhledem na prvek výročí.

Dlažba imitující kámen s reliéfní úpravou povrchu s přiznaným travnatým porostem. Opakuje se skladebnost 4 velikostí dlažby po cca 3,5 m. Chodník má šířku 150 cm a dlažba je uložena do podsypu.

Na 3 místech je rozšířená plocha zhotovená z mechanicky zpevněného kameniva. Dvě plochy slouží jako odpočinková místa, třetí pro umístění prvku výročí.

Mobiliář je jednoduchého tvaru z hladkého bílého betonu, je tvořen 7 rovnými lavičkami délky 200 cm s dřevěným sedákem. Na odpočivných místech jsou umístěny dva trojité sedáky s navazujícími obloukovými lavicemi. V celém prostoru je rozmístěno 9 ks jednoduchých sedáků z bílého hladkého betonu. Součástí mobiliáře je i betonový stůl na odpočinkovém místě.

V celém prostoru jsou 4 vybrané solitérní kameny, které jsou větší než 70 cm a jsou zapuštěny do mlatového povrchu.

Prvek výročí je tvořen rozpůleným kamenem velikosti min. 150 cm. Ve štěrbině rozpůlení je umístěn nápis 100. výročí vzniku Československa v masivním kovovém provedení. U prvku výročí je situován záhon s vřesy obecnými, které jsou osazeny třemi odrůdami s barvou květů červená, bílá a nachová.

 

Vloženo: 19. 11. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět