Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nově jmenovaní prorektoři

Nově jmenovaní prorektoři
Od prosince nastoupili do funkce dva noví prorektoři - doc. Jana Kukutschová a doc. Igor Ivan.

Nově se stala prorektorkou pro vědu a výzkum doc. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D., z Fakulty materiálově-technologické. A prorektorem pro komercializaci a spolupráci s průmyslem doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D., z Hornicko-geologické fakulty.

Doc. Jana Kukutschová vystudovala obor Chemická metalurgie na Fakultě materiálově-technologické na VŠB-TUO. Na univerzitě nyní zastává roli vedoucí Oddělení nanověd a technologií Centra pokročilých inovačních technologií. Vede studenty ve dvou předmětech: Biologické nanostruktury a Toxikologie nanomateriálů. Spolupracuje s významnými průmyslovými partnery, jako je ITT Motion Technologies (Itálie), ITT Holding (CZ) nebo Brembo s.p.a. (Itálie). Dále je také aktivní členkou PMP Group (UNECE) – připravuje návrh pro EU legislativu pro kontrolu a regulaci emisí. Působí také v několika odborných periodicích a jako hodnotitel projektových návrhů v ČR i zahraničí. 

Doc. Igor Ivan je absolventem oboru Geoinformatika na Hornicko-geologické fakultě na VŠB-TUO. Po několikaletém vedení katedry geoinformatiky působil v roli proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční styky na Hornicko-geologické fakultě. Odborně se zabývá především Kvantitativním metodám v geografii, Časoprostorovým analýzám, Geovizualizaci a Tematickou kartografií. Působil v řadě projektů podpořených TA ČR či GA ČR, a to především v oblasti dopravy, kriminality nebo demografie. Spolupracoval na projektech pro Policejní prezidium, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy či Ministerstvo kultury a také v několika projektech podpořených z operačních programů. Působí jako recenzent řady odborných časopisů a také hodnotitel projektů několika grantových agentur.

 

 

Vloženo: 7. 12. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět