Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 5. 2020!

Certifikace studentů navazujícího studijního oboru robotika

Dne 24. 4. 2019 byly studentům 2. ročníku navazujícího studia oboru robotika předány certifikáty ABB. Slavnostní předání provedl ředitel divize robotiky české pobočky společnosti ABB Vítězslav Lukáš v prostorách modernizovaného Centra robotiky.

Pan ředitel Lukáš v proslovu ke studentům pogratuloval k dosaženým výsledkům a volbě náročného, nicméně velmi perspektivního a dynamicky se rozvíjejícího oboru. Dále zmínil nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti robotizace pro realizaci stávajících projektů a vyjádřil obavy nad rostoucí personální nouzí s ohledem na aktuální a dále očekávaný růst robotizace v průmyslu v ČR i celosvětově. Rovněž vyjádřil radost z výrazně vyššího počtu studentů Robotiky, než tomu bývalo v letech minulých. Dodal také, že dlouhodobé úsilí Katedry robotiky dospělo do stavu, kdy má Ostrava bezkonkurenčně nejlépe vedenou a vybavenou robotickou laboratoř v ČR. Závěrem svého proslovu řekl pan ředitel, že je divize robotiky ABB připravena dále rozvíjet spolupráci nejen s Katedrou robotiky, ale i s dalšími pracovišti VŠB – TU Ostrava, která je jeho alma mater. V rámci následné diskuze pan ředitel uvedl, že spatřuje velký potenciál v novém vybavení Centra robotiky pro vzdělávání studentů v oblasti návrhu robotizovaných pracovišť a jejich periferních zařízení.

V pilotním ročníku byli studenti certifikováni na úroveň specialista s platností na 2 roky stejně, jako kdyby absolvovali komerční školení a certifikaci ve školicím centru robotiky společnosti ABB.  Certifikace studentů probíhá v úzké spolupráci s tímto školícím centrem ABB na základě provedeného posouzení náplně a úrovně praktické výuky obsluhy a programování robotů v rámci oborové výuky. Certifikáty se udělují studentům, kteří úspěšně projdou certifikačním testem. Letošní úspěšnost byla 100%. Od roku 2021 budou studenti oboru robotika v rámci certifikace získávat i úrovně Programátor a RobotStudio, tedy kompletní sadu základních školení poskytovaných ABB.

Velký podíl na přípravě infrastruktury a výukových materiálů má kolega Michal Vocetka, jehož systematická práce a nasazení vyústilo k možnosti získání ABB certifikace studentů na základě absolvování oborových předmětů v prezenční formě studia. Budoucí zaměstnavatelé našich absolventů tak ušetří nemalé finanční prostředky za jejich zaškolení a certifikaci.

 Obr. 1 Pracoviště s robotem IRB 1600 se silovým a momentovým senzorem

Mezi další spolupráci mezi Katedrou robotiky a ABB patří týdenní stáže studentů 2. ročníku navazujícího studia v opravárenském centru robotů ABB (Robot Refurbishment Centre) v Hrabové, kde studenti stínují servisní techniky na vybraných pracovištích, aby se prakticky seznámili s vnitřní stavbou robotů a diagnostickými postupy jejich dílčích částí.

 Obr. 2 Svařovací pracoviště s robotem IRB 1660

V rámci modernizace Centra robotiky byla pořízena 3 pracoviště s roboty ABB. Prvním je pracoviště s robotem IRB 1600 doplněným o silový a momentový senzor pro lehké obráběcí operace. Druhým je simulační pracoviště obloukového svařování se svařovacím robotem IRB 1660, polohovadlem pro upnutí svařovaných dílů a automatickou čistící stanicí svařovacího hořáku. Pracoviště je vybaveno pouze maketou svářečky, protože na Centru robotiky není povoleno svařovat. Jedná se tedy o simulační pracoviště svařování, které je však až na zapalování oblouku a provedení vlastního svaru plně funkční. Posledním pracovištěm je vizuálně nejatraktivnější pracoviště s dvojicí robotů IRB  1200 pro úlohy vyžadující součinnost dvou robotů. Toto pracoviště je zajímavé tím, že je zcela bez oplocení, což pro aplikace průmyslových robotů není v dnešní době obvyklé. Všechna pracoviště jsou doplněna o bezpečnostní prvky tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost v souladu s platnou legislativou pro aplikace průmyslových robotů.

Tato nová pracoviště byla pořízena z finančních prostředků projektu Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (EF16_019/0000867).

 Obr. 3 Pracoviště s dvojicí robotů IRB 1200

 Text: Ing. Václav Krys, Ph.D., zástupce vedoucího Katedry robotiky

Foto: Archiv Katedry robotiky

Vloženo: 23. 5. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět