Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 10. 2019!

Na Fakultě stavební pracují s unikátním 3D skenerem

Na Fakultě stavební pracují s unikátním 3D skenerem
Od března 2019 využívají na Katedře geotechniky a podzemního stavitelství 3D skener, kterým se snímala i slavná katedrála Notre Dame v Paříži ještě před požárem.

Jedná se o velmi přesný přístroj s širokým uplatněním, díky kterému si zaměstnanci i studenti dokážou s vysokou přesností vymodelovat ve 3D jakýkoliv prostor. Ing. Miroslav Pinka vysvětluje: „Jedná se o skener Leica RTC360, který se dá využít jak v uzavřených prostorech, tak v terénu. Naměřená data se pak pomocí specializovaného softwaru zpracují“. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zajímavé téma, požádali jsme Ing. Miroslav Pinku z Katedry geotechniky a podzemního stavitelství o následující rozhovor.  

O jak unikátní přístroj se ve vztahu k FAST a VŠB-TUO jedná?

Dneska se 3D skenování v praxi využívá běžně. Proto jsme na Katedře geotechniky a podzemního stavitelství chtěli nákupem tohoto přístroje umožnit studentům, aby se s tímto přístrojem seznámili už v rámci svého studia. Jakmile přijdou po vysoké škole do firmy, kde skener používají, mohou s ním v podstatě okamžitě začít pracovat. Jedná se o tolik žádoucí propojení teorie s praxí.      

Jak výjimeční jsme v tom oproti jiným českým a třeba i slovenským stavebním fakultám?

Dokonalý přehled o tom, kde všude se 3D skener využívá nemám, ale určitě se používá při výuce na stavebních fakultách i v Praze či Brně. Na půdě VŠB-TUO je využíván na Hornicko-geologické fakultě, kde se ovšem aplikuje při skenování v hornictví. Přidanou hodnotou využití 3D skeneru u nás na Fakultě stavební je, že ho naše studenty učíme využívat i ve stavebnictví, kde má rovněž velmi široké uplatnění a budoucnost, bez které se stavařina neobejde. 

K čemu všemu ho u nás na fakultě využíváme? Jen k výuce a výzkumu, nebo ho můžeme nabídnout i komerčně?

Vzhledem k tomu, že jsme přístroj pořídili z dotace, můžeme ho využívat pouze k výuce a výzkumu. Předpokládáme, že v rámci oboru Geotechnika budou studenti využívat 3D skener na skenování podzemních staveb, svahů, skalních stěn a různých geotechnických konstrukcí (pilotové stěny, gabiony, opěrné stěny atp..). Navíc jim bude skener k dispozici v průběhu celého studia a mohou jej použít pro zpracování své závěrečné diplomové nebo bakalářské práce. Jedna naše studentka toho již využila a pojedeme společně skenovat svah, který řeší ve své diplomové práci. Pomocí skenu si vytvoří model terénu a ten pak bude tvořit základ pro matematické modelování dané svahové nestability.

Mohou tento přístroj využít také studenti jiných kateder?

Pochopitelně jsme vstřícní i ke kolegům z dalších kateder, se kterými spolupracujeme. Jako příklad mohu uvést, že ho už využili studenti Katedry architektury, kteří si díky němu nasnímali proluku v městské zástavbě, kterou v rámci praktických cvičení mají vyřešit. Nabízíme ho pochopitelně i všem dalším zájemcům.       

Podílíte se díky 3D skeneru na nějakém společném projektu?

V současné době spolupracuji s kolegy z Katedry dopravního stavitelství v rámci projektu TAČR, kdy skenujeme křižovatku v Klimkovicích. V tuto chvíli máme naskenovaný stávající stav a následně naskenujeme místo po výstavbě kruhového objezdu. Tyto materiály poskytneme speditérským firmám. Smyslem je nasnímat křižovatku například pro dopravce nadměrných nákladů, aby si mohli dopředu naplánovat, jak touto křižovatkou bezpečně projet. Tím se předejde nepředvídaným kolizím či nebezpečným situacím v silničním provozu na křižovatce, kterou hojně využívají nejen obyvatelé Klimkovic, ale i klienti a návštěvníci Lázní v Hýlově. Pochopitelně nespolupracujeme pouze na této exponované křižovatce, ale v plánu je i mnoho dalších. A abych nezapomněl, skenovali jsme pro naši školu i stávající budovu mateřské školky VŠB - TU Ostrava.

Jak složitá je práce s tímto 3D skenerem? Co všechno člověk k měření potřebuje?

Samotná práce se skenerem na místě měření složitá není. Když to hodně zjednoduším, tak přijdete na místo, které je potřeba naskenovat, vyberete si vhodné stanoviště, vložíte do přístroje baterky, flash disk, nastavíte požadovaný režim snímání a zapnete tlačítko play. Pak už jenom vizuálně kontrolujete, jak přístroj snímá požadovanou oblast. Složitější je pak až samotné zpracování dat, ke kterému se využívá dodaný software. Při základním nastavení snímání přístroje to ještě takový problém není, protože ho bez problémů zvládne každý modernější počítač. Problém nastává při snímání v nejvyšší kvalitě, kdy je množství dat tak obrovské, že k jejich zpracování, už potřebujete výkonný počítač.

Využívá se tento přístroj třeba i k zaznamenávání historických objektů, jejichž naskenovaný obraz pak lze využít při případném poškození? Mám na mysli například požár chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech. 

U Libušína se 3D skener ještě nevyužil, ale naštěstí ho zavčas využili Francouzi u nedávno vyhořelé katedrály Notre Dame v Paříži. Katedrálu tak mají dokonale nasnímanou jak v interiéru, tak v exteriéru ještě před požárem. Díky této dokonalé vizuální archivaci budou mít architekti při plánované rekonstrukci kompletní dokumentaci budovy. Je třeba také dodat, že rozšíření využívání 3D skeneru je skutečně masivní a využívá se v mnoha dalších oblastech, jako například v průmyslu, lékařství, designérství, archeologii, módním návrhářství, ale třeba i v kriminalistice. Z toho je jasné, že absolventi naší fakulty, si díky znalosti práce s tímto přístrojem, rozšiřují své portfolio možného uplatnění na trhu práce.

Text a foto: Mgr. Marek Hýža

Skeny 3D: Ing. Miroslav Pinka

 

 

 

 

Vloženo: 27. 5. 2019
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 204 - Útvar pro rozvoj
Zpět