Platnost příspěvku skončila 11. 11. 2019!

Prestižní ocenění pro studentku FAST

Prestižní ocenění pro studentku FAST
Ing. Lucia Bulíková, studentka doktorského studia na Katedře stavebních hmot a diagnostiky staveb, získala druhé místo v soutěži „Přeměna odpadů na zdroje“, kterou vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ing. Lucia Bulíková byla oceněna v kategorii Studenti VŠ za projekt s názvem „Silniční pojivo pro úpravu zemin s vysokým podílem druhotných produktů“. Cenu si převzala během slavnostního udílení, které proběhlo dne 6. června ve Valdštejnském paláci.

Soutěž „Přeměna odpadů na zdroje“ byla letos Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášena již potřetí a zadáním pro studenty vysokých škol bylo vypracovat projekt, jehož předmětem je získání, zpracování nebo využití druhotných surovin a jejich uplatnění ve výrobku.

Hlavním cílem oceněné práce „Silniční pojivo pro úpravu zemin s vysokým podílem druhotných produktů“ je využití druhotných surovin - křemičitých popílků ze spalování uhlí v elektrárnách a cementářských odprašků, a vytvoření stavebních hmot s přidanou hodnotou. Práce se rovněž soustřeďuje na minimalizaci tvorby odpadů a jejich opětovné využití v rámci zavádění systému oběhového hospodářství. Uplatněním druhotních surovin se eliminuje riziko jejich ukládání na vnějších otevřených skládkách. Křemičitý popílek byl kontaminován amoniakem z procesu denitrifikace spalin metodou SNCR s maximální koncentrací amoniaku v popílku 200ppm. Výsledkem projektu je receptura silničního hydraulického pojiva pro úpravu problematických zemin v dopravní infrastruktuře.

Lucii gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Vloženo: 11. 6. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Útvar pro rozvoj
Zpět