Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 9. 2019!

Hledá se nejlepší absolventská práce na téma životní prostředí za rok 2019

Studenti společenských věd, kteří do letošního září obhájili či obhájí bakalářskou nebo diplomovou práci zaměřenou na životní prostředí, mají šanci zabodovat i v prvním ročníku soutěže Czech Envi Thesis.

Ta si klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o výsledcích vědecké činnosti studentů vysokých škol v ČR zabývajících se problematikou životního prostředí z pohledu společenských věd. Soutěž pořádá Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Životní prostředí a jeho vývoj je tématem současnosti, věnují mu pozornost nejen vědci, ale i politici. Své místo má každodenně i v médiích. Část společnosti tuto potřebu reflektuje a aktivně se zapojuje do řady iniciativ, jako je Ukliďme Česko, sleduje více dopady svého chování, šetrně hospodaří s dešťovou vodou apod. Požadavek na kvalitu životního prostředí se odráží nejen ve výkonu veřejné a státní správy, rozvojových aktivitách soukromých firem, ale i ve vědecké činnosti studentů veřejných a soukromých vysokých škol. I přes vysokou kvalitu této činnosti však výsledky vědeckého bádání nejsou mediálně známé a často zůstanou jen v databázích a odborných knihovnách vysokých škol.

Jsem skutečně rád za každého studenta humanitních věd, který se věnuje detailnímu studiu vztahů lidské společnosti a životního prostředí. Vždyť kvalitu životního prostředí stále více i celospolečensky vnímáme jako základ kvality našeho života. Projekt jsme podpořili záštitou Ministerstva životního prostředí a jak pevně doufám, vyprovokuje větší zájem o vědecká témata dnešních absolventů,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Společenskovědní obory poskytují vysvětlení celé řady společenských fenoménů (prostorová rozložení environmentální zátěže, dopady nárůstu populace, rozdílné preference lidí, determinanty chování), pomáhají hledat přijatelná, společensky optimální řešení, či navrhují, jak správně nastavit způsoby komunikace environmentálních témat.

Studentské práce ocení odborná porota sestavená z předních českých odborníků napříč univerzitami a jinými vědeckými pracovišti v České republice. Pět nejlepších prací bude vybráno do finálového kola, v němž autoři své práce představí. Na ty nejlepší z nich čeká odměna ve výši 30 tisíc korun, 20 tisíc korun a 10 tisíc korun. Prostředky na odměny darovaly společnosti Vodafone, Metrostav a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Životní prostředí v sobě zahrnuje široké spektrum témat. Jak uvádí Dr. Jan Slavík, jeden z pořadatelů soutěže z Univerzity J. E. Purkyně, lze očekávat práce na zcela odlišné problémy, jako jsou povodně, sucho, lokální topeniště, podpora obnovitelných zdrojů, adaptace měst na změnu klimatu, problematika pitné a odpadní vody, městské zahradničení apod. Kromě ocenění tak získají studenti nové zkušenosti z jiných oblastí a zpětnou vazbu na svou práci od předních odborníků.

Organizátoři soutěže již oslovili 24 fakult vysokých škol, kde studuje více jak 57 tisíc studentů zaměřující se na různé společenskovědní aspekty životního prostředí. Ze zaslaných prací bude vybráno 5 prací do finálového kola, které se uskuteční koncem letošního roku. Finálové kolo proběhne formou konference, což umožňuje sdílet své názory a poznatky zabývající se ochranou životního prostředí se společenskovědním důrazem. Do soutěže je možné se přihlašovat prostřednictvím webových stránek https://czechenvithesis.cz, a to až do konce letošního září.

 

Kontaktní osoba: Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Více informací na webu

 

Vloženo: 3. 7. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět