Vyhlášení výběrového řízení pro rozvojové projekty do Fondu rozvoje sdružení CESNET

Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlásila druhé výběrové řízení pro rok 2019.

Finanční bude podpořeno řešení projektů v tematických okruzích:

a / Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR;

b / Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET.

Podrobnou specifikaci tematických okruhů naleznete na webových stránkách Fondu rozvoje sdružení CESNET. Návrhy projektů musí být podány do sídla sdružení CESNET písemně v jednom vyhotovení a v elektronické verzi ve formátu PDF do 9. září 2019.

O podporu mohou žádat projekty mj. v  tématech vytváření vědeckovýzkumných datových zdrojů, zpracování rozsáhlých dat, vytváření algoritmů umělé inteligence (AI), problematiky eIDAS, integrace a transformace do cloudového prostředí, podpory Internetu věcí (Iot), vytváření metodik a systémů vzdělávání v otázce bezpečnosti, podpora nových aplikací pro distribuci kvantových klíčů (QKD), multimediálních přenosů, přenosu frekvence a času, vývoj a implementace nástrojů pro zpracování dat, bezpečnostních nástrojů, nástrojů pro automatizaci správy sítí, systémů pro řízení identit uživatelů aj.

Zažádat o finanční podporu projektu mohou zaměstnanci ústavů Akademie věd ČR nebo vysokých škol, které jsou členem sdružení CESNET. Pokud to zadání tematického okruhu výslovně připouští, může být řešitelem projektu i student v prezenční formě studia
v doktorském studijním programu.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů. Více na: www.cesnet.cz.

Vloženo: 4. 7. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět