Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2019!

V pátek 20. září proběhla Zlatá promoce a Stopa absolventa

V pátek 20. září proběhla Zlatá promoce a Stopa absolventa
Předposlední zářijový pátek zorganizovala univerzita Zlatou promoci a v kampusu tak přivítala absolventy z roku 1969. Odpoledne byla odhalena další stopa na tzv. Chodníku slávy, stopa absolventa genmjr. Ing. Miroslava Štěpána.

Zlatí absolventi se, stejně jako v předchozích ročnících, setkali v prostorách auly VŠB-TUO. Akce se zúčastnili absolventi roku 1969 z fakult Hornicko-geologické, Hutnické a Báňského strojnictví. Někteří svou alma mater navštívili poprvé od roku 1969. 

Zlatí absolventi se oblékli do slavnostních talárů a čekala je promoce se vším všudy. Na Zlaté promoci vystoupili i malí permoníčci z mateřské školy VŠB-TUO, kteří zazpívali několik písniček. Na univerzitu se vrátili také Hans-Ulrich Menzel a Wolfganf Lanowski. Ti na naší univerzitě absolvovali čtyři ročníky, z důvodu událostí roku 1968 však studia dokončili na Bergakademii Freiberg. Na Zlaté promoci dostali alespoň čestné diplomy.

 

Tentýž den proběhla na univerzitě také další významná akce - byla odhalena Stopa absolventa VŠB-TUO. Letos jsme odhalili stopu genmjr. Ing.  Miroslava Štěpána. Na Vysoké škole báňské v Ostravě studoval v letech 1976 – 1982 obor technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. 

Vedle požární ochrany se, zvláště po příchodu na ministerstvo vnitra v roce 1997, věnoval transformaci civilní ochrany a jejímu převedení z vojenského systému od ministerstva obrany k ministerstvu vnitra a jejímu sloučení s požární ochranou do jednoho celku v Hasičském záchranném sboru České republiky. Stál jako spoluautor u zrodu a prosazování nové krizové legislativy, civilního nouzového plánování, havarijního plánování a ochraně kritické infrastruktury v Parlamentu ČR. Zasadil se o vybudování a fungování Integrovaného záchranného systému v ČR a o vznik a legislativní úpravu Hasičského záchranného sboru ČR. Stal se uznávaným odborníkem a propagátorem záchranářství nejen v ČR ale i v zahraničí, s četnou přednáškovou činností. K jeho pracovním úspěchům patří také úspěšné zvládání a řízení záchranných prací, především při rozsáhlých povodních v letech 1997 a 2002, otevření strukturálních fondů EU pro potřeby financování HZS, IZS a ochrany obyvatel, nebo vznik a zavedení bezpečnostního výzkumu v ČR. Své celoživotní znalosti a zkušenosti zúročil také v pedagogické oblasti, kde od r. 2012 působí jako vysokoškolský učitel a odborný konzultant na úseku krizového řízení, civilního nouzového plánování a ochrany obyvatelstva. Ve veřejném životě je aktivní v řadě společenských organizací, zvláště pak v orgánech dobrovolné požární ochrany a Českého svazu včelařů. Předsedu základní organizace českého svazu včelařů vykonává od roku 1980 dosud. V osobním životě vždy dával na první místo rodinu. S manželkou Jarmilou vychovali 3 děti. K jeho zájmům patří příroda, cestování a historie. Genmjr. Ing. Miroslav Štěpán během své celoživotní kariéry obdržel více než 80 tuzemských i zahraničních vyznamenání, čestných medailí, odznaků a uznání a jako historicky první příslušník hasičského sboru byl 8. května 2001 prezidentem republiky jmenován do generálské hodnosti. Nemalou měrou se zasloužil o současnou vysokou úroveň záchranných složek, která je oceňována nejen v ČR, ale i v zahraničí. 

 

Tradice Stopy absolventa začala v roce 2014. Na Chodníku slávy najdete stopy Jana Světlíka, Karla Mazance, Petra Horyla, Josefa Aldorfa a Jana Schenka.

Vloženo: 24. 9. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět