Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 15. 10. 2019!

Rozšíření akreditace Zkušebních laboratoří ICT

V rámci dozoru ČIA byl systém managementu laboratoře úspěšně převeden na novelizovanou normou ČSN EN ISO 17025:2018. Rozsah zkoušek byl rozšířen o novou zkoušku.

Ve dnech 26. – 27. 8. 2019 proběhl ve Zkušebních laboratořích výzkumného centra hornin působících v rámci Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin na HGF, pravidelný dozor z ČIA (Český institut pro akreditaci). V rámci toho dozoru byl systém managementu laboratoře úspěšně převeden na novelizovanou normou ČSN EN ISO 17025:2018. Zároveň byl stávající rozsah zkoušek rozšířen o novou zkoušku „Měření emisí gama záření radionuklidů – Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením se stanovením radioizotopického složení vzorku“. V současné době Zkušební laboratoře nabízí 29 akreditovaných zkoušek zaměřených na stanovení fyzikálně-mechanických a technologických vlastností hornin (kamene, kameniva) petrografické, mineralogické a chemické rozbory hornin, polykrystalických a amorfních materiálů ve všech formách skupenství včetně vzorkování.
Více informací na webu http://ict.vsb.cz/ nebo u vedoucího ZLVCH doc. Ing. Jindřicha Šancera, Ph.D.

 

Vloženo: 23. 9. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět