Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nové možnosti stáží pro studenty VŠB-TUO, HGF a oblasti spolupráce VaV se společností CEMEX Reasearch Group AG

Nové možnosti stáží pro studenty VŠB-TUO, HGF a oblasti spolupráce VaV se společností CEMEX Reasearch Group AG
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta navázala spolupráci se švýcarskou společností CEMEX Research Group AG. Cílem spolupráce jsou v oblasti VaV zahraniční pracovní stáže pro studenty Hornicko-geologické fakulty.

Na základě současných a budoucích obchodních potřeb společnosti CEMEX vyvíjí CEMEX Research Group AG inovativní technologická, inženýrská a obchodní řešení pro neustálý růst společnosti CEMEX, která je lídrem v oboru stavebních materiálů na celém světě.

Dne 8. 10. 2019 navštívili zástupci HGF laboratoře výše uvedené společnosti ve švýcarském městě  Biel. Této návštěvy se zúčastnili také tři studenti 1. ročníku navazujícího studia oboru Těžby nerostných surovin. V rámci prezentací jednotlivých laboratoří zástupci vědeckého centra nám byly představeny také inovativní výrobky vzniklé v CEMEX Research Group AG.

Při následné diskuzi o spolupráci v oblasti VaV byly vydefinovány oblasti budoucí spolupráce mezi HGF a CEMEX Research Group AG. Jedná se o oblasti: tomografie geomateriálů, využití Zkušební laboratoře výzkumného centra a oblast geopolymerů.

Dalším bodem společného jednání bylo navázání spolupráce v oblasti pracovních stáží pro studenty VŠB -TU Ostrava, HGF, která představují pro naše studenty jedinečnou příležitost k profesnímu růstu a následnému uplatnění.

„CEMEX umožní našim studentům aplikovat a rozšiřovat znalosti, které získali během studia a  podpořit je v budování nových dovedností, díky nimž budou pro zaměstnavatele na trhu více atraktivní,“ vysvětlují zástupci fakulty.

 

Student během stáže získá svého tutora, který jeho aktivity bude monitorovat a vést jeho práci. Krom toho ale bude mít student školitele i na univerzitě. Ten je zodpovědný za zajištění stáže a za autorizaci případných změn v projektu. Stáž se bude konat ve Švýcarsku, se zajištěním minimálního rozsahu práce čtyřicet hodin týdně.  

Vloženo: 24. 10. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět