Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Skok přes kůži datuje VŠB-TUO už od dob Vysoké školy báňské v Příbrami

Skok přes kůži datuje VŠB-TUO už od dob Vysoké školy báňské v Příbrami
VŠB – Technická univerzita Ostrava se pyšní svou dlouhou historií, sahající až do poloviny 19. století, do roku 1849. Jedním z důvodů, proč v tehdejší Habsburské monarchii vznikly báňské školy, je to, že v 18. století začalo hornictví jako takové upadat a císařský dvůr si proto nechal vypracovat dokument, z něhož vyšlo, že hlavní příčinou úpadku hornictví jsou nekvalifikovaní pracovníci.

V roce 1716 vznikla první báňská škola,  která sídlila v Jáchymově. Hlavními vyučovacími předměty byly hornictví a hutnictví. Ty pak byly základním kamenem vzniku našich fakult, Hornické (dnes Hornicko-geologické) a Hutnické (dnes Materiálově-technologické). K oborům hornictví a hutnictví se váže řada tradic, jednou z nich je tzv. Skok přes kůži. Ten dodržují i naše fakulty. Ke Skoku se nechávají vyrábět památeční pivní krýgly, tradičním oděvem při Skoku je kytle.

Skok přes kůži znamená, že jsou studenti hornictví či hutnictví přijímáni do cechu hornického/hutnického. Těmto studentům se říká fuxové a po absolvování Skoku jsou z nich slavní semestři. Skoky přes kůži začaly už na Báňském učilišti v Příbrami. Tehdejším studentům nestačila jen imatrikulace, a tak si vymysleli tuto tradici.

Přijímání studentů do cechu hornického aneb Skok přes Kůži na HGF

Studenti HGF, kteří chtějí povýšit do cechu hornického, skáčou přes kůži každý rok na konci dubna. Letos se konal už 130. ročník Skoku přes kůži, který se koná pokaždé v jiném městě s hornickou historií.

Přátelé hornických tradic se tak pravidelně schází, aby si mohli společně zazpívat hornické karmíny, posílit se pivní mastí (nebo si vyžádat výjimku z pivního zákona a býti pivním impotentem) a především si užít společnou zábavu vedenou Slavným vysokým a neomylným prezidiem. Důsledná příprava pro přijetí nových členů cechu hornického, které probíhá jedenkrát ročně na Slavném skoku přes kůži, se noví adepti tzv. fuxové schází minimálně dvakrát do měsíce se slavnými semestry, kteří jim předávají lásku k hornickým tradicím.

To vše se děje na šachťáku, uskutečňovaném v „noře“ za doprovodu líbezných zvuků písní interpretovanými „smečkou“ pod vedením „kantora“, kterým je v současné době vedoucím katedry hornického inženýrství a bezpečnosti. „Člověku musí tenhle druh zábavy sednout, není to totiž pro každého,“ přibližují své poznatky studenti HGF Michal Vokurka a Hana Straková. Šachťáky jsou pravidelně udržovány převážně studenty, s nemalou měrou akademiků a absolventů z praxe, a to už od roku 1971.

Skok přes kůži je konán vždy v předem vybraném městě České republiky, které se může pyšnit bohatou hornickou historií. Letos se konal již 130. ročník Skoku přes kůži, a to v Chomutově. „Já skákala v roce 2018 na Landeku v Ostravě. Je to velká akce, které se účastní 300 až 400 lidí, vždycky podle prostor,“ přibližuje Hanka svůj Skok. „Užila jsem si to, skákalo nás dvacet a byli jsme dobrá parta. V našem ročníku se sešla spousta podobně smýšlejících lidí. Já sama pocházím ze severu Čech, a když jsem přišla do Ostravy, nikoho jsem tu neměla, neznala. Teď, díky Šachťákům a Skoku mám spoustu přátel,“ usmívá se.

To Michal skákal v roce 2016 ve Staré menze na kolejích VŠB. „Když jsem chodil já, bylo nás málo. Na Skoku nás skákalo pouze pět. Kolektiv jsme nebyli moc dobrý, a to dělá svoje. Byl to můj první Skok, tak jsem si ho užil, ale ostatní skoky, kdy jsem byl už slavný semestr, jsem si užil daleko víc,“ vysvětluje. Díky němu se v letošní sezóně hornických večerů konaly i šachťáky pro katedry z Hornicko-geologické fakulty. „Akce byla pod záštitou té dané katedry, vymysleli jsme jen vtipný název a lidi přišli. Primární cíl šachťáků je sblížit studenty a pedagogy,“ dodávají studenti na závěr.

Přijímání studentů do cechu hutnického aneb Skok přes kůži na FMT

Každoroční slavnostní zasedání hutnického stavu, tedy Skok přes kůži, má FMT v prosinci. Skok přes kůži připravuje studenty na řešení těch nejnaléhavějších problémů souvisejících s metalurgií. „Největší problémy nejsou s metalurgií, ale s metalurgy,“ směje se doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc.

Celý průběh Skoku přes kůži na FMT řídí slavné vysoké a neomylné prezidium, které má k dispozici slavného a vysokého nadlišáka, slavná kontraria, slavného kantora se svou smečkou (muzikanty) a pivní policii. Studenti FMT, kteří se chtějí stát slavnými semestry, by měli každý týden v zimním semestru chodit na tzv. odpichy, kde se potkávají se svými staršími spolužáky, pedagogy a kde se víc učí o cechu hutnickém. Stejně jako studenti HGF i na FMT musejí mít na odpich připravený už zmíněný švefl.

V prosinci 2018 skákala přes kůži i studentka dnes už druhého ročníku Jana Šloufová. „Kamarád mě ukecal, ať jdu na odpich, že si posedíme a zazpíváme slavné karmíny s vyučujícími,“ říká. „Neměla jsem ale žádné informace, že zde funguje nějaká hierarchie a oslovení, za což si mě na odpichu podali,“ směje se. Ještě toho večera se musela vše naučit. „Skákali jsme 14. prosince 2018,“ vzpomíná Jana. „Skok probíhá tak, že dopoledne jdeme tzv. „salamandr“, kdy po ostravských norách hledáme slavného a vysokého nadlišáka. Ten jediný nás může přivést před hutnickou sessi. Tam předvedete svým šveflem a odpověďmi, že jste hodni vstoupit do cechu hutnického. Vyvrcholením přijímání je Skok samotný, kdy vylezete na sud, jste dotázání na jméno, národnost, kmotra a heslo. Pak se do dna posilníte „pivní mastí“ a seskočíte přes napnutou kůži. Jste pasováni do cechu a odčepičíte se (podobně jako při promoci), tehdy se ze smrdutých fuxů a uměle navoněných fuxií stávají slavní semestři a semestriky“ říká Jana.

Jako dnes už slavná semestrika by ráda propagovala Skok přes kůži mezi další studenty FMT. „Byla bych ráda, aby o té akci ostatní věděli, dost jim to dá – seznámí se s absolventy, spolužáky, studenty i pedagogy. Získají spoustu důležitých informací a rad o fakultě i zkouškách, baví se, zpívají si a popijí buď za trest, nebo za odměnu. Takže pokud chcete milé vzpomínky a poznat nové lidi, určitě se k nám přidejte,“ dodává na závěr Jana. 

 

 

 

Vloženo: 12. 11. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět