Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Velvyslanec Švýcarska na naší univerzitě

Velvyslanec Švýcarska na naší univerzitě
Ve spolupráci s Katedrou jazyků navštívil koncem října naši univerzitu velmi významný host, Jeho Excelence, velvyslanec Švýcarska, doktor Dominik Furgler.

Návštěva pana velvyslance se odehrála v rámci jeho cesty mířící do Moravskoslezského kraje, kde se postupně setkal se všemi významnými politickými a společenskými subjekty, tedy také s panem rektorem naší univerzity. Po přátelském přijetí u pana rektora proslovil velvyslanec na univerzitní půdě přednášku, která byla určena nejen všem studentům, nýbrž také zaměstnancům naší instituce. Účast na přednášce byla skutečně velmi hojná, jak také velvyslanec s potěšením konstatoval.

Velmi oblíbeným tématem přednášek je pro pana velvyslance problematika vícejazyčnosti Švýcarska, kterou si připravil také pro naše publikum. Jak známo, jsou jednotlivé kantony (celkem 26) v této malé, ale hospodářsky vysoce vyspělé zemi, jazykově značně rozdílné. Ve Švýcarsku jsou čtyři národní jazyky – cca 66 % obyvatelstva hovoří německy, 23 % francouzsky, 9 % italsky a 1 % rétorománsky. Základy této čtyřjazyčnosti byly položeny v době, kdy byla ukončena romanizace původně keltského obyvatelstva. Kolem roku 900 už se začal na území Švýcarska rýsovat dnešní jazykový stav – na románském, resp. burgundském západě je dokončen přechod od vulgární latiny k frankoprovensálštině a později k francouzštině, v dnešní německé části země se prosadila alemanština, na jihu lombardská nářečí italštiny a v kantonu Graubünden se stabilizovala rétorománština.

Vztah mezi čtyřmi jazyky ve Švýcarsku nebyl žádnou idylou, zejména vztah mezi němčinou a francouzštinou. Federalistická struktura země však nakonec vždy vážné rozpory překlenula, protože jednotlivé jazykové skupiny mají dalekosáhlou autonomii. Ve dvoujazyčných kantonech, např. Bern, Freiburg, Wallis se úřaduje dvoujazyčně, v německo-rétorománsko-italském Graubündenu tříjazyčně. Jazykovou situaci ještě značně komplikovala okolnost, že komunikačním jazykem početně rozhodující německé části země byl idiom Schweizerdeutsch (švýcarská němčina), jež má navíc mnoho od sebe odlišných dialektů. Tyto nejsou na překážku v komunikaci mezi švýcarskými Němci samotnými, ale mezi švýcarskými Němci a jejich italskými a francouzskými spoluobčany.

Pro mladou generaci nehraje dnes tento idiom již tak významnou roli jako pro jejich rodiče a prarodiče. Dnes se totiž jako pátý jazyk ve Švýcarsku velmi často zmiňuje angličtina, kterou ovládá 85 % mladého obyvatelstva. Tři jazyky ovládá 53 % a čtyři jazyky 23 % mladých lidí. Pouze 6 % z nich nemluví žádným cizím jazykem.

Z řad posluchačů zazněly také zajímavé dotazy ekonomického i politického rázu, týkající se např. přímé demokracie země či specificky švýcarského jevu, jímž je referendum. Všechny dotazy pan velvyslanec velmi obšírně zodpověděl.

Při návštěvě velvyslance u primátora města Ostravy vyjádřil dr. Furgler velkou spokojenost jak s přijetím, tak i se zájmem, s jakým se jeho přednáška na akademické půdě setkala. Je možné, že jsme Jeho Excelenci nepřivítali na naší univerzitě naposledy.

 

 

Vloženo: 31. 10. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět