Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné energetické centrum VŠB-TUO získalo ocenění od TA ČR

Výzkumné energetické centrum VŠB-TUO získalo ocenění od TA ČR
Galavečer TA ČR se konal 14. listopadu a v kategorii GOVERNANCE uspěl Ing. Jiří Horák, Ph.D. alias Smokeman.

Už posedmé předala Technologická agentura České republiky ocenění nejlepším projektům aplikovaného výzkumu, mezi nimiž byl i projekt Výzkumného energetického centra VŠB-TUO. To uspělo v kategorii Governance s výzkumem měrných emisí znečišťujících látek ze spalování tuhých paliv v lokálních topeništích. 

Znečišťování emisí je problém, který je třeba řešit. Výsledkem tohoto výzkumu je stanovení emisních norem pro národní bilanci emisí prachu, ať už jde o tuhé znečišťující látky nebo limity polétavého prachu, nanočástic či polycyklických aromatických uhlovodíků. 

 

Zdroj: tisková zpráva TA ČR

Fotografie: TA ČR 

 

Vloženo: 22. 11. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět