Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 6. 2020!

2. mezinárodní konference Advances in Environmental Engineering 2019

2. mezinárodní konference Advances in Environmental Engineering 2019
Ve dnech 25.-27.11. 2019 se v Ostravě konala 2.mezinárodní konference Advances in Environmental Engineering, pořádaná Katedrou environmentálního inženýrství, Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TUO.

Ve dnech 25. – 27. Listopadu 2019 se v Ostravě konala 2. mezinárodní konference „Advances in Environmental Engineering“ (AEE2019) pořádaná Katedrou environmentálního inženýrství, Hornicko-geologické fakulty, VŠB – TU Ostrava, pod záštitou děkana fakulty prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr.h.c. a Ústavem environmentálneho inžinierstva, Stavební fakulty, Technické univerzity v Košicích pod záštitou děkana SVF doc. Ing. Petera Mésároše, PhD.

Konference nabídla mezinárodní platformu pro šíření původních výsledků výzkumu, nových nápadů a objevených pokroků v oblasti environmentálního inženýrství a souvisejících mezioborových témat. Cenný odborný program byl navíc rozšířen o sociální program včetně zajímavých technických exkurzí.
Na konferenci se sešlo více než 60 delegátů z pěti zemí: Slovenska, České republiky, Vietnamu, Polska a Nigérie, včetně doktorandů a zástupců z praxe. Vědecké příspěvky se týkaly celé řady oblastí výzkumu, jako jsou například

-        nakládání s vodou a odpadními vodami

-        kontrola a sanace znečištění vody a sedimentů

-        nakládání s odpady

-        degradace půdy její ochrana a sanace

-        ekologie budov

-        udržitelné stavební materiály a technologie

-        environmentální urbanismus a udržitelná města.

Vloženo: 4. 12. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět