Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vánoční pozdrav rektora 2019

Vánoční pozdrav rektora 2019
Vánoční pozdrav rektora 2019

Vážení kolegové, milí studenti,

nejprve bych Vám všem rád popřál klidné prožití Vánoc v kruhu rodiny a Vašich nejbližších. Následně bych s potěšením informoval krátce o tom, čeho se nám společně podařilo v roce 2019 dosáhnout.

Dne 9. prosince 2019 univerzita obdržela rozhodnutí o udělení institucionální akreditace. Dle rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství se nám povedlo projít velmi složitým procesem, který se týkal celé univerzity. Uspěli jsme celkem v 10 oblastech vzdělávání a akreditace má platnost 10 let. Po tuto dobu máme potvrzeno, že můžeme jako univerzita poskytovat vysokoškolské vzdělání v daných oblastech a studijních programech. Což právě udělení akreditace po důkladném posouzení prokázalo. Pro nás to konkrétněji znamená větší samostatnost, včetně možnosti schvalovat si nabízené vysokoškolské studijní programy samostatně v rámci interního akreditačního řízení. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli.

Také jsme letos potvrdili kvality naší univerzity v rámci společenské odpovědnosti, jako jedné z vedoucích institucí nejen v našem kraji, ale i v rámci celé republiky. Obdrželi jsme Cenu hejtmana kraje za rok 2018 a také Národní cenu ČR za společenskou zodpovědnost. Ano, to jsou ty stovky velkých i malých akcí a činů jako např. Krevní výzvy, Technika Run, sbírky pro Moment Charity Shops, podpora environmentálního vzdělávání, popularizační akce, atd.

Otevřeli jsme nové těžké laboratoře v přístavbě pro CPIT TL 1, zrekonstruovali prostory Fakulty bezpečnostního inženýrství, budovy D a další. Pro další rok nás čeká otevření test bedu CPIT TL 3 a zahájení stavby nové Ekonomické fakulty.

Sám adventní čas nás donutí trochu zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a uvědomit si, že jsou mezi námi i ti, kteří pomoc potřebují. Je naplňující myslet i na druhé. Po tragické události, která se stala na naší spolupracující instituci Fakultní nemocnici Ostrava, jsou tyto hodnoty ještě zřetelnější.

Jestli bych si pro následný rok 2020 něco osobně i pracovně přál, bylo by to ještě další prohloubení spolupráce mezi pracovišti i jednotlivci. Jen pevné vnitřní semknutí může naši univerzitu posunout dále a dosáhnutá synergie se může stát naší konkurenční výhodou.

S přáním prožití krásných vánočních svátků a všeho nejlepšího do nového roku

prof. Václav Snášel

rektor

 

 

 

 

Vloženo: 16. 12. 2019
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět