Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 3. 2020!

Výstava k 170 letům VŠB v Příbrami má úspěch

Příbramské období je v historii naší univerzity významným a neodlučitelným obdobím. Při loňských oslavách 170 let univerzity jsme si nejen toto období, ale i celou její historii připomněli sérií 12 panelů, které mapovaly její vznik a vývoj od roku 1849 až do dnešních dnů. Kromě ostravských oslav pořádaných v listopadu 2019 byly panely instalovány také v Příbrami, kde byla k této příležitosti uspořádaná slavnostní vernisáž.

Státní okresní archiv v Příbrami pod vedením ředitelky Věry Smolové a ve spolupráci s Hornickým muzeem v Příbrami připravil k tomuto výročí tematickou výstavu. Vernisáž k této výstavě se uskutečnila na den sv. Barbory 4. prosince 2019. V prostorách příbramského archivu je umístěno všech 12 panelů mapujících historii VŠB-TUO v průběhu 170 let ve společensko-politickém kontextu. Jednotlivé mezníky ve vývoji univerzity jsou prezentovány dobovými archiváliemi a fotografiemi. Tematické panely připravil vedoucí Archivu VŠB-TUO Petr Kašing. Návštěvníci mohli v rámci výstavy zhlédnout také dobové předměty, například cechovní vlajky, historické tištěné dokumenty, fotografie nebo sošku patronky horníků sv. Barboru. Tyto a další vystavené předměty jsou z fondů Státního okresního archivu v Příbrami, nebo byly zapůjčeny ze soukromých sbírek občanů Příbrami. Vernisáž byla velmi příjemnou oslavou, na které také zaznělo několik hornických karmín. Současně proběhl křest XXVI. ročníku sborníku Podbrdsko zaměřeného na regionální dějiny tohoto kraje, v němž byly publikovány studie věnované 80. výročí uzavření VŠB nacisty (Josef Velfl: 17. listopad 1939 na VŠB v Příbrami) a 170. výročí VŠB-TUO (Petr Kašing: Vysoká škola báňská – významná kapitola v dějinách Příbrami a důležitá součást Ostravy). V rámci vernisáže byla příbramskému archivu a hornickému muzeu předána kniha o historii a současnosti Fakulty materiálově-technologické, která byla vydána v loňském roce. Právě tyto dvě instituce poskytly fotografie, které jsou v knize publikovány. Ředitel Hornického muzea v Příbrami Josef Velfl připomněl a přiblížil v krátké řeči přestěhování VŠB z Příbrami do Ostravy.  V rámci vernisáže byla přečtena zdravice rektora univerzity Václava Snášela k této významné události.

Výstavu k 170. výročí VŠB již zhlédly stovky návštěvníků a pamětníků, také členové Svazu seniorů Příbram, nebo studenti Českobudějovické studentské sekce České archivní společnosti. Jak dodává ředitelka archivu Věra Smolová „… přijela například skupina absolventů z Ostravy, kteří specielně kvůli této výstavě zavítali do Příbrami, aby si oživili mládí z doby, kdy VŠB také absolvovali“. O tom, že se výstava k výročí založení VŠB líbí, svědčí i tento text z Návštěvní knihy: „Ověřil jsem si, že již v minulosti báňské a hutnické obory byly váženy a přinesly do dalšího rozvoje průmyslu, prostřednictvím takto významných osobností zde prezentovaných, svůj díl. Díky, poučná výstava.“ Výstava v Příbrami potrvá do 31. 3. 2020.

 

Text: doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.

Fotografie: Mgr. Kristýna Doležalová, Národní filmový archi

Vloženo: 2. 3. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět