Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Innovation in Communication and International Student Services

V článku vám představíme výstupy společného projektu Innovation in Communication and International Student Services, který v kalendářním roce 2019 realizovaly VŠB-TUO a OU.

Mezinárodní oddělení připravilo a následně vytisklo 1000 kusů brožury Find your Future, která je brožurou náborovou. Vyšla v anglickém, čínském a vietnamském jazyce. Ve spolupráci se studenty bylo natočeno video, které ukazuje přijíždějícím zahraničním studentům první dny v kampusu. Pro zahraniční uchazeče o studium je k dispozici animované video se všemi náležitostmi přijímacího řízení, vízového procesu a podobně. 

 

Mezinárodní oddělení připravilo také dotazník, mapující potřeby zahraničních studentů z mimoevropských zemí. Výstupy z něj byly použity a potřeby studentů byly zohledněny. V zimním semestru akademického roku 2019/2020 došlo k rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb poskytovaných v International Contact Point. 

Studentům je k dispozici psycholog, který hovoří anglicky. Mohou se k němu anonymně objednat na konzultaci, která trvá přibližně jednu hodinu. Konzultace jsou nabízeny jednou za čtrnáct dní, v případě mimořádné situace mohou být nabízeny častěji. K dispozici je i praktický lékař, kterého mohou studenti v doprovodu navštívit. 

 Pro zaměstnance byla připravena sada protokolů, díky kterým rozpoznají tzv. zranitelné skupiny studentů s cílem následné pomoci s orientací v zahraničním prostředí. Byly vytipovány rizikové situace a vznikla řada protokolů s postupem v případě vzniku dané situace (například ztráta dokladů, zdravotní problémy včetně těch psychických, studijní komplikace, smrt studenta). V protokolu najdou seznam osob, které je třeba kontaktovat, pokud by jedna z výše uvedených situací nastala. 

Ve spolupráci s ESN VŠB-TUO byly připraveny materiály jak pro zahraniční studenty, tak i pro české studenty, kteří se o své spolužáky odjinud starají. Příručka pro zahraniční studenty představuje práci ESN, jejich aktivity a služby, které jsou studentum v průběhu jejich studia nabízeny. Druhým materiálem je tzv. Buddy Cookbook pro studenta - buddyho, kde najde výčet všech aktivit a úkolů, které v roli buddyho má. 

 

Mezinárodní oddělení připravilo orientační program pro studenty z mimoevropských zemí. Jedná se o dva orientační dny pro zahraniční studenty ze třetích zemí (full degree studenty). Ty se uskutečnily 30. září 2019 a 4. listopadu 2019. Studenti získali potřebné informace o studiu na VŠB-TUO, životě v Ostravě a České republice. Setkali se se zaměstnanci ODdělení mezinárodních vztahů a kanceláře pro zahraniční studenty - International Contact Point. Seznámili se s buddy systémem ESN VŠB-TUO, který byl nově rozšířen i na studenty samoplátce.  

 

Výstupy jsou zčásti přístupné na webu a YoutTube kanále VŠB-TUO.

 

 

 

Vloženo: 26. 2. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět