Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přehled vzdělávacích aktivit APUA duben

Přehled vzdělávacích aktivit APUA duben
Asociace pracovníků univerzit (APUA) sdružuje vysoké školy ČR a zajišťuje odborné vzdělávání jejich pracovníků - podporuje spolupráci, výměnu zkušeností a rozvoj jednotlivých profesních skupin vysokoškolských pracovníků.

Excel mírně pokročilí

Seminář pro ty, kteří se chtějí naučit běžné uživatelské ovládání.

2.-3.4.2020 - Praha 

Pracovnělékařské služby

Zajištění pracovnělékařských služeb patří ke klíčovým součástem personální agendy. Jen zaměstnavatel, který zná svoje povinnosti vyplývající z legislativy a má správně nastaveny vztahy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, může dostát všem povinnostem v oblasti ochrany zdraví při práci a minimalizovat riziko vysokých sankcí i soudních sporů.

8.4.2020 - Praha

Rozvoj paměťových technik

Zapomínáte jména kolegů i obchodních partnerů? Prezentaci bez připravených poznámek si neumíte představit? Hodilo by se Vám nosit v hlavě všechna důležitá data, poznámky, kontakty, úkoly a mnohé další? Proto jsme pro vás připravili další skvělý seminář s největší špičkou na paměťové techniky v ČR Markem Sýkorou.

8.4.2020 - Brno

15.4.2020 - Praha

Odměňování zaměstnanců mzdou a překážky v práci

Seminář je zaměřen na dvě oblasti, a to odměňování zaměstnanců mzdou a překážky v práci. V oblasti odměňování zaměstnanců mzdou bude seminář zaměřen na výklad jednotlivých pojmů a nejčastější chyby, kterých se zaměstnavatelé v této oblasti dopouští. Hlavní důraz bude kladen na právní stránku odměňování, tj. jak nastavit pravidla odměňování v souladu se zákoníkem práce. V oblasti překážek v práci budou předmětem výkladu nejčastější překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele s důrazem na to, zda a kdy má zaměstnanec nárok na pracovní volno, v jakém rozsahu, a zda je toto volno placené či nikoli.

14.4.2020 - Brno

30.4.2020 - Praha

Excel středně pokročilí

Seminář pro ty, kteří se chtějí naučit aktivní ovládání prvků pro kancelářské využití, tvorba komplexnějších struktur.

14.-15.4.2020 - Praha

Zaměstnávání zahraničních pracovníků – praktické příklady a zkušenosti z praxe

Úvod do pobytového postavení cizinců v ČR, rozdíly při zaměstnávání občanů EU, jejich rodinných příslušníků a cizinců ze třetích států z pohledu pracovního a cizineckého práva, přehled pobytových titulů cizinců, specifické typy pobytových oprávnění svázaných s možností vstupu na trh práce, povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců.

15.4.2020 - Brno

Česká interpunkce - novinka

Interpunkce (zejména náležité psaní čárek ve větě) patří k pravopisným oblastem, v nichž se relativně často chybuje. Na semináři postupně proberete všechna významná pravidla týkající se všech našich interpunkčních znamének. Výklady se budou opírat o jasné modelové příklady a jejich pochopení si účastníci semináře budou průběžně ověřovat při korekturách běžných textů administrativní a odborné povah.

16.4.2020 - Praha

28.4.2020 - Brno

Word mírně pokročilí

16.-17.4.2020 - Praha

Svobodný přístup k informacím - novinka

Seminář o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisech včetně judikatury.

23.4.2020 - Brno

PowerPoint

Naučte se samostatně tvořit prezentace na základě výběru hotové šablony včetně její úpravy, psát texty, vložit grafiku a nastavit animace, videa a zvuky. Naučíte se tipy a triky použitelné pro pohodlné promítání jen určitých částí prezentace, kreslení do prezentace v průběhu přednášky nebo nachystáte interaktivní průchody prezentací.

23.4.2020 - Brno

14.5.2020 - Praha

Umění prezentovat

Seminář koncipován tak, aby spojil technické požadavky na prezentaci se soft-skills potřebnými pro úspěšné prezentování. Účastníci se naučí vychytávky programu pro prezentování, vyzkouší si online prezentování pomocí Office 365 a Prezentace Google. Součástí semináře jsou kamerové zkoušky se zpětnou vazbou.

24.4.2020 - Brno

15.5.2020 - Praha

Sharepoint Online pro začátečníky a mírně pokročilí

Microsoft Sharepoint Online je jedním ze základních kamenů cloudové služby „Microsoft O365“. Dokáže výrazně zvýšit úroveň spolupráce jednotlivých týmů či oddělení a slouží ke zvýšení informačního povědomí v rámci celé organizace. Využívá k tomu všeobecně známý prostředek – web. Sharepoint umožní jednoduchým způsobem (obdobně jako se tvoří dokument ve Wordu) vytvořit webové stránky či intranetový portál – pro projekt, oddělení atd.  V rámci semináře se seznámíme ze základními vlastnosti Sharepointu.

27.-28.4.2020 - Brno

 

Stále se můžete hlásit na březnové semináře APUA.

Vloženo: 6. 3. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět