Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vzkaz rektora prof. Václava Snášela studentům

Vzkaz rektora prof. Václava Snášela studentům
Vzkaz rektora prof. Václava Snášela studentům

Vážené studentky, vážení studenti,

v poslední době jsem vydal příkazy, které výrazně omezují chod naší univerzity. Rád bych Vám k tomuto kroku podal podrobnější informace, abyste porozuměli jeho důležitosti a důvodům, které mne k němu vedly. Cílem těchto opatření je zpomalení šíření epidemie Covid-19. Nárůst této epidemie je v Evropě velmi rychlý. Je to způsobeno velkým provázáním naší společnosti. Již v roce 1967 Stanley Milgram provedl experiment, který ukázal, že v USA můžeme najít spojení mezi libovolnými dvěma osobami prostřednictvím v průměru šesti osob, tento experiment byl několikrát zopakován i v „digitální“ době a výsledky se vždy potvrdily. Tento jev se nazývá „Small World“ a ukazuje na velmi malé sociální vzdálenosti mezi jednotlivými lidmi. Jak jistě víte, přísná opatření směřují k tomu, aby se zabránilo komunitnímu přenosu, to znamená skupinovému kontaktu. Je to v podstatě jediný nástroj, jak zpomalit probíhající epidemii. Toto jsou hlavní důvody, proč jsem přistoupil ke zrušení osobní účasti ve výuce a uzavření univerzity.

Naše univerzita dlouhodobě plní významnou roli v solidaritě s naší společností. Připomenul bych akce jako krevní výzva, kdy jsme darovali více než 600x krev ve FNO, sbírka na transparentním účtu pro oběti střelby ve FNO a další. V současné době naše univerzita vyrobila téměř 8000 litrů dezinfekce. Chtěl bych upozornit na to, že nejen tyto „velké“ činy jsou základem jména a kreditu VŠB – Technické univerzity Ostrava, ale i každý solidární čin je vizitkou naší univerzity a nás všech. Chtěl bych vás požádat o pomoc při budování kreditu a dobrého jména naší univerzity. I ten sebemenší dobrý skutek se počítá.

Milé studentky, milí studenti, zastavení výuky je samozřejmě znepříjemněním Vašeho studentského života. Chtěl bych Vás ujistit, že cílem univerzity je, aby se toto přerušení neprojevilo negativně, aby vám vyučující vyšli vstříc, poskytovali Vám v maximální míře podporu, informace a studijní materiály. Stručně řečeno, základní body jsou semestr, státnice, zkoušky a zápočty. Situace se sice může s ohledem na aktuální vývoj každým dnem měnit, přesto můžeme alespoň rámcově přinést první informace.

Letní semestr 2020 bude pravděpodobně prodloužen, všechny další detaily týkající se způsobů a harmonogramu zkoušek či zápočtů budou do konce března umístěny na webových stránkách univerzity a na speciálních stránkách všech fakult. Řešení jednotlivých fakult i kateder se přitom mohou lišit a budou vycházet ze specifik a možností konkrétních studijních programů. 

Termíny slavnostních promocí budou určeny v návaznosti na ukončení státnicových zkoušek.

Co se týče problematiky poplatků za nadstandardní délku studia, pak se VŠB-TUO bude snažit aktuální vývoj situace zohlednit.

Pro přehledné informování jsme zřídili tuto speciální stránku. https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/informace-o-koronaviru/informace-pro-studenty/.

Nezapomeňte také sledovat náš průběžně aktualizovaný FAQ.

Samostudium je obtížné, ale může přinášet i radost. Když zjistíte, že spoustě věcí přijdete „na kobylku“ sami, budete mít jistě dobrý pocit. Kdybyste však naráželi na překážky, prosím napište na emergency@vsb.cz, problémy vyřešíme. Restart výuky je v této chvíli jedním z nejdůležitějších úkolů pro celé vedení univerzity, fakult, kateder a ústavů. Buďte aktivní, studujte, věnujte čas vzdělávání a kontaktujte vyučující.

Milé studentky, milí studenti, v proslovech u příležitosti předávání diplomů pravidelně vyzývám absolventy k pozitivnímu myšlení a jednání. Hledejme i v této době pozitivní věci. Být prospěšný společnosti je v genetickém kódu naší univerzity. Věřím, že společně překonáme všechna omezení!

Vedení univerzity stojí za Vámi.

S pozdravem

Václav Snášel

Rektor VŠB-TUO

Vloženo: 20. 3. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9910 - Sekretariát rektora
Zpět