Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2020!

„Fakultu chci posunout ještě o kus dál,“ říká profesor Robert Čep, nový děkan Fakulty strojní

„Fakultu chci posunout ještě o kus dál,“ říká profesor Robert Čep, nový děkan Fakulty strojní
Jeho první měsíc ve funkci byl v jistém ohledu mimořádný. Když totiž profesor Robert Čep nastoupil začátkem března do funkce děkana Fakulty strojní, vypukla v Česku epidemie koronaviru. I přes nelehkou situaci však nový děkan zůstává optimistou a věří, že fakultu dokáže společnými silami posunout ještě o něco kupředu.

Máte za sebou první měsíc ve funkci děkana, kterou vykonáváte na dočasně uzavřené univerzitě se studenty vzdělávajícími se online. Takhle jste si jej asi nepředstavoval…

To máte pravdu. Mimořádná opatření netěší nikoho, jsou však nezbytná k tomu, abychom po jejich ukončení mohli bez problémů pokračovat ve vědě i výuce. Věřím, že jejich dodržováním přispějeme k výraznému zpomalení šíření nákazy.

Stíháte vedle řešení krizových opatření i nové úkoly a povinnosti, které k začátkům ve funkci patří?

Situace se neptá, jestli stíhám. Práci mi však do jisté míry ulehčuje to, že jsem v předchozím období vykonával funkci proděkana. Ve vedení fakulty už tak nejsem úplným nováčkem. Nejprve je například potřeba vytvořit funkční strukturu. Akademický senát už schválil proděkany, teď připravujeme Vědeckou radu a další orgány.

Co vás čeká, až se situace uklidní?

Záleží na tom, kdy to bude. Našim cílem je úspěšně dokončit letní semestr včetně státních závěrečných zkoušek. Čeká nás také výběrové řízení na vedoucí pracovišť či zpracování a schválení rozpočtu. Kvapem se pak blíží přípravy na semestr zimní.

Víte už, jak budou státnice vypadat?

Termíny státních závěrečných zkoušek ani odevzdání prací zatím neměníme. Počítáme s tím, že se zkoušky uskuteční – samozřejmě za přísných hygienických opatření. Některé univerzity zvažují online státnice, což si já osobně neumím představit. Je to přece jen trochu jiná zkouška, které náleží jistá forma a úroveň. Student na ni bude vzpomínat celý život, neboť završí několikaleté úsilí a studium na vysoké škole.

Jaké výzvy fakultu čekají v následujících měsících?

Těch bude celá řada. Musíme zejména dokončit akreditace navazujícího magisterského studia, čímž bychom měli mít na deset let splněno. Čeká nás také náročné přizpůsobení tzv. Metodice 17+, podle níž se hodnotí výsledky vědy a výzkumu.

Jaké jsou nejdůležitější pilíře, na kterých budete vaše vedení stavět?

Volební program jsem postavil na pěti důležitých bodech: vzdělávání, věda a výzkum, zahraniční vztahy, PR a personální politika. Ty se nemění. V každé oblasti chceme spolu s vedením naplňovat dílčí cíle, k jejichž dosažení však potřebujeme pomoc a součinnost všech kolegů a zaměstnanců. Rád bych, abychom společnými silami dokázali fakultu posunout zase o kus dál.

Představte, prosím, čtenářům své kolegy ve vedení. Nastaly v něm výraznější strukturální změny?

Nikoli výrazné, spíše drobné. Proděkanů je nově pět. Můj předchůdce ve funkci děkana, profesor Hlavatý, se ujal pozice proděkana pro propagaci a spolupráci s praxí. Docentu Foltovi zůstalo na starost bakalářské a magisterské studium včetně externích pracovišť, docentu Porubovi pak zahraniční vztahy a personální rozvoj. Nově se ve funkci proděkanů představí docent Mahdal, který se ujal doktorského studia a vědy a výzkumu, a profesor Slíva. Ten se bude zabývat výhradně rozvojem a všemi fakultními projekty, což nám v minulosti činilo trochu problémy.

V předchozím vedení jste jako proděkan působil naopak vy sám. Cítíte dnes na svých bedrech větší zodpovědnost než dříve?

Určitě ano. Má to své výhody i nevýhody. Součástí předchozího vedení jsem byl osm let, takže mám trochu ponětí, „o čem to vlastně je“. Na druhou stranu jsme v některých oblastech nastavili laťku docela vysoko, a tak bude výzva ji překonat. Za minulého vedení dosáhlo titulu docent přes dvacet kolegů, profesorem se pak stali čtyři a další tři čekají na jmenování prezidentem. To všechno jsou dobré předpoklady pro úspěšné akreditace. Nyní jsme obdrželi sedm akreditací doktorských studijních programů. Poslední, osmá akreditace finišuje. Můj nástupce se tedy může věnovat hlavně zkvalitňování doktorského studia, od akreditací bude mít na deset let klid.

Váš předchůdce ve funkci, profesor Ivo Hlavatý, má za sebou osm let na pozici děkana. Dal vám nějaké rady, jak fakultu dobře vést?

S panem profesorem jsme byli posledního půl roku ve velmi intenzivním kontaktu. Myslím, že jeho rad a neocenitelných zkušeností budu ještě nějakou dobu využívat. Jsem také velmi rád, že přijal nabídku pokračovat ve vedení ve funkci proděkana.

V jaké kondici jste od něj vedení fakulty převzal?

Lhal bych, kdybych neřekl, že je fakulta ve velmi dobré kondici. Za minulého vedení narostl rozpočet, získali jsme celou řadu projektů a své habilitační a inaugurační přednášky obhájilo téměř třicet kolegů. Nesmíme však usnout na vavřínech a v rozvoji musíme pokračovat dále. Jak už jsem říkal, čeká nás například implementace Metodiky 17+ na hodnocení výsledků vědy a výzkumu, kde myslím máme značné rezervy.

Fakulta strojní letos oslaví kulaté, 70. výročí svého vzniku. Jaké oslavy se pro tuto příležitost chystají? Budou nějak ovlivněny koronavirovou krizí?

Oslavu 70. výročí založení plánujeme na 8. až 10. září letošního roku. Zatím počítáme s tím, že se uskuteční, ačkoli jisti si být nemůžeme. Na slavnostní Vědecké radě bychom rádi ocenili významné pracovníky i spolupracovníky fakulty či umožnili setkání spolupracujících kateder napříč Českem i Slovenskem.

Tento rozhovor spolu vedeme na začátku vaší práce ve funkci děkana. Představte si, že se spolu setkáme za necelé čtyři roky, až budete na pozici končit. Jakou fakultu byste chtěl předávat svému nástupci?

Pokud se sejdeme za čtyři roky, pak doufám, že se mnou rozhovor povedete jako s děkanem ve druhém volebním období, neboť se mi fakultu dařilo udržet v růstu a dostat do velmi dobré kondice, a Akademický senát mi tak dal důvěru pokračovat v započaté práci.

 

Autor: Mgr. Lada Poštulková, koordinátorka PR

Foto: Archiv FS 

Vloženo: 13. 5. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět