Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2020!

Jak VŠB-TUO bojovala proti koronaviru?

Jak VŠB-TUO bojovala proti koronaviru?
Studenti, zaměstnanci i absolventi VŠB – Technické univerzity Ostrava se zapojili do boje proti koronaviru. Klíčovou aktivitou jsou pro univerzitu všechny ty, které pomáhají, protože pomáhat (si), to je v této nelehké době to nejdůležitější. Jediná technická univerzita v kraji pomáhá zejména technickými řešeními. Jakými?

Výroba dezinfekce pro Moravskoslezský kraj

Pro Moravskoslezský kraj, jeho zdravotnická zařízení i veřejnou dopravu připravovala VŠB – Technická univerzita Ostrava dezinfekci. Pracovali na ní kolegové z Hornicko-geologické fakulty, Fakulty materiálově-technologické, Institutu environmentálních technologií a Centra nanotechnologií. Do 15. dubna jsme vyrobili 26 170 litrů dezinfekce.

Ochrana pro lidi v první linii – zdravotníky

VŠB – Technická univerzita Ostrava se, včele s centrem 3D tisku Protolab a dalšími čtrnácti pracovišti univerzity, vydala do boje proti nákaze covid-19 vytvářením ochranných štítů a respirátorů pro lidi v první linii - zdravotníky. 3D tiskárny zapůjčily také střediska volného času, domy dětí a mládeže, gymnázia, základní a střední školy i jednotlivci. Hotové pomůcky pak distribuovala do různých míst v Moravskoslezském kraji, zejména nemocnic, domovů seniorů, léčeben dlouhodobě nemocných, charit i soukromých ordinací. Několik desítek štítů doručila univerzita i sousední Fakultní nemocnici Ostrava. Ochranné štíty dodala VŠB-TUO i Vojenské fakultní nemocnici v Praze. Celkem se jich u nás vyrobilo téměř 7000 ks.

 

Testování na přítomnost viru pomocí odběrových tyčinek z 3D tiskárny

Centrum 3D tisku PROTOLAB také zahájilo vývoj odběrových tyčinek pro zjišťování přítomnosti viru v těle člověka. Výroba probíhá na stereolitografické laserové 3D tiskárně, princip 3D tisku spočívá ve vytvrzování kapalné (dentální) pryskyřice laserem. Ta se používá při výrobě dlah, retenčních rovnátek a podobně. Momentálně probíhá testování prvních odběrových tyčinek ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě.

Nový filtr do masek a polomasek

Centrum pokročilých inovačních technologií vyvinulo nový filtr do masek a polomasek, který má zjednodušit práci lidem v první linii - zdravotníkům, hasičům nebo policistům. Obsahuje reaktor, který dezinfikuje vzduch. Je schopen zlikvidovat jakékoliv biologické organismy ve vzduchu a pro svého uživatele je naprosto neškodný. Vyznačuje se i dlouhou životností, vydrží až 10 000 hodin. Nyní jej testuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Je připraven na komercializaci.

 

Esportová učebna VŠB-TUO a také naši studenti dali své počítače k dispozici vědě, a to ve výzvě firmy NVIDIA.

Pomáháme díky podpoře jiných

IT4Innovations národní superpočítačové centrum vzniklo díky financím z evropských fondů a je výzkumným centrem se silnými mezinárodními vazbami. Nejen toto centrum, ale naše další budovy, laboratoře, přístroje a týmy byly financovány s podporou Evropské unie. Jen Projekt OP VaVpI Centrum excelence IT4Innovations získal z EU příspěvek 1 546 566 705 Kč.

Díky podpoře EU můžeme nyní pomáhat ještě více a rychleji.

Také jsme hrdým členem aliance 8 evropských univerzit U!REKA (The Urban Research and Education Knowledge Alliance). Což je propojení zainteresovaných univerzit a měst, ve kterých univerzity sídlí, a vytváří unikátní výukový a výzkumný prostor. Stěžejním konceptem tohoto konsorcia je vytvoření tzv. „urbánní laboratoře“ či test-bedu pro řešení problémů současných měst.

Superpočítače v boji proti koronaviru

Do boje proti nákaze se zapojilo také IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava. IT4Innovations nabídlo výpočetní kapacitu především výzkumným uživatelům, jako je Ústav organické chemie a biochemie AV ČR nebo CEITEC. Nemusí se jednat jen o vývoj léků, ale například i o vývoj nanomateriálů na podporu boje proti koronaviru či modelování šíření epidemie.

 

Superpočítač vyhodnocuje dopady opatření prováděných proti šíření epidemie

IT4innovations národní superpočítačové centrum, vybudované za podpory Evropské unie, ve spolupráci se společností T-Mobile Czech Republic a.s. zpracovává s využitím superpočítačových služeb anonymizované provozní záznamy mobilní sítě, ze kterých vytěžuje informace o pohybu obyvatel v ČR. Globální pohled na mobilitu je dostupný rovněž veřejnosti, viz tisková zpráva TM CZ, s mnohem detailnějším pracují vybrané složky státu, které mají se souhlasem poskytovatele dat online přístup do portálu Atlasu mobility ČR provozovaného na VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Právní podpora v době koronaviru

Bezplatnou právní pomoc související s aktuální situací nabízí Frank Bold, 3 Advokáti a Czech Invest. Pomáhají zdarma v právních záležitostech občanům, samosprávám, ale především firmám i drobným podnikatelům. Kontakty najdete na https://cpi.vsb.cz/cs/sluzby/pravni-poradenstvi/

Carsharing se CPIT-EHAKL

Pracoviště CPIT-EHAKL disponuje třemi malými dodávkami, které používá pro stavby akustických komor. V současné době nabízí možnost rozvozu – převoz roušek či jiného materiálu.

BO každá rouška se počítá

Bavlněná, dvojitá, s filtrem, malá, velká... každá rouška se hodí. Vyzvali jsme proto všechny naše studenty a zaměstnance, aby pomohli roušky dostat tam, kde chybí. Na recepcích kolejí (Studentská 1770/1, Ostrava-Poruba), rektorátu (17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba), EKF (Sokolská třída 2416/33, Moravská Ostrava a Přívoz) a FBI (Lumírova 630/13, Ostrava-Výškovice) byly odběrné boxy, kam veřejnost mohla nosit ušité roušky. Na akci jsme spolupracovali s městem Ostrava, které ušité roušky předalo na ta správná místa. Všem, kteří se zapojili, děkujeme, už roušky nevybíráme.

Ušij si svou roušku

Studentská organizace ESN VŠB – TU Ostrava nastříhali pro zahraniční studenty naší univerzity látky, připravili pro ně jehly a nitě a také návod, podle kterého si studenti mohou roušku sami ušít.

Co dál plánujeme?

Námi vyvinuté nové technologie a materiály budou pomáhat v boji s koronavirem.

Řešíme ale i další oblasti, které se týkají našeho odborného zaměření a významu pro celé lidstvo, např. sucho nebo zmírnění ekologických zátěži průmyslu pro krajinu.

·         Pokrytí 5G sítí bude poprvé vyzkoušeno v rámci ČR v našem kampusu. Náš unikátní kampus v Ostravě-Porubě totiž funguje jako živá laboratoř pro zkoušení inovací.

·         S Fakultní nemocnicí v Ostravě pořádáme společné odborné workshopy a provozujeme i společnou laboratoř.

·         A mnoho dalšího …

 

 Více na webu

 

 
 
 

Vloženo: 20. 5. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět